Ia kl. mokinė Rusnė Bajarūnaitė Nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos” laimėjo III-ią vietą ir buvo pakviesta birželio 14 d. dalyvauti Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime. Minėjimas vyko Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Mokinę lydėjo dailės mokytoja Daiva Nurdinova.