Spalio 22 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo Geros savijautos programoje „Kuriame komandą, kurioje veikti gera!“, skirtoje bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių ugdymui. Užsiėmimus vedė psichologė D. Amankevičienė. Programa susideda iš komandinių užduočių, kurias atliekant mokiniai bendradarbiavo, skirstėsi vaidmenimis, ėmėsi atsakomybės ir iniciatyvos, derino nuomones ir priėmė grupinius sprendimus. Užsiėmimų metu buvo derinamas dėmesys aktyviai praktinei veiklai ir psichologės moderuojamai situacijų analizei bei refleksijai.