Gegužės 10 dieną  gimnazijos bendruomenė paminėjo Judumo ir sveikatos labui dieną!
Gimnazijos stadionas klegėjo ne tik nuo paukščių, bet ir nuo gimnazistų balsų. Bendravome gyvai, o ne telefonu, vaikščiojome ramiai, o ne geresnio rezultato siekdami. Akis džiugino atbundanti gamta ir gimnazijos stadiono grožis…