Jos atėjo – baltos ir labai lauktos – Kalėdos gimnazijoje.