2023 m. išlaidų sąmata tūkst. eurų

LĖŠOS, REIKALINGOS GIMNAZIJOS VEIKLAI

Išlaidų pavadinimas Mokymo lėšos sąmata Aplinka  sąmata Spec. lėšos (atsitiktinės) sąmata Spec. lėšos (patalpų nuoma) sąmata Iš viso (sąmatos)
Darbo užmokestis 1188,6 307,8 1496,4
Socialinis draudimas 15,6 4,5 20,1
Pašalpos 1,6 5,9 7,5
Prekių ir paslaugų išlaidos: 24,8 141,1 9,0 7,5 182,4
Medikamentai 0,9 0,9
Ryšiai 1,0 1,0
Transportas 3,5 8,0 11,5
Komandiruotės 0,6 0,6
Mat.turto remonto išlaidos 6,8 2,0 8,8
Kvalifikacijos kėlimas 4,0 0,5 4,5
Šildymas 45,0 45,0
Elektra 45,0 45,0
Vanduo 4,0 4,0
Šiukšlių išvežimas 5,5 5,5
Informac. tech. prekės ir paslaugos 7,9 2,0 9,9
  vadovėliai ir mokymo pr. 10,7 10,7
Kitos prekės ir  paslaugos 26,3 1,0 5,5 32,8
Pažintinė v. ir prof. orient. 2,2 2,2
TURTO ĮSIGIJIMAS 4,0 4,0
IŠ VISO 1230,6 459,3 9,0 11,5 1710,4
Skip to content