KTU klasės mokiniai mokėsi universiteto laboratorijoje

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. „Atžalyno“ gimnazijoje įkurta KTU universitetinė klasė. Joje mokosi 26 mokiniai, atvykę iš skirtingų rajono mokyklų. Į šią klasę susirinko mokiniai, turintys aukščiausius dalykų įvertinimus. Šios klasės mokiniai sistemingai bendraus su KTU, gilins gamtos, tiksliųjų mokslų, informatikos žinias. Jau lapkričio mėnesį mokiniai vyko į KTU chemijos fakultetą, tris valandas dirbo laboratorijose, atliko du laboratorinius darbus – „Masės dalies (procentinės) koncentracijos tirpalo ruošimas“, „Indikatoriai. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės“, klausėsi paskaitos apie cheminius ryšius, rūgštis, sprendė uždavinius.

 

Plačiau

,,Atžalyno“ gimnazijoje naujus mokslo metus pradės „KTU klasė“ 

2022-2023 mokslo metais devyniuose regionuose 13 ugdymo įstaigų steigiamos „KTU klasės“. Pagrindinis jų tikslas suteikti mokiniams kompleksines, sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų, žinias bendradarbiaujant Gimnazijai ir Universitetui. Balandžio 8 dieną Kaune, KTU multifunkciniame centre,  įvyko ir pirmasis visų ugdymo įstaigų-partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos bendros projekto gairės ir veiklų planas. 

Klasių formavimo principus spręs mokyklos 

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir Gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime diskutuota, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos, atsižvelgiant į regiono specifiką – skiriasi. 

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokius gabumus ir pasiekimus turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į Universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse““ – kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys. 

Plačiau
Skip to content