PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ

Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

SVEIKINAME!

Sausio 31 dieną įvyko I-II klasių anglų k. konkurso rajono etapas. Pirmą vietą užėmė II a klasės mokinė Dainara Asadulajeva, mokytoja Inga Liubinienė.

Gimnazistai pravedė integruotą ekologijos pamoką „Miško gyvūnai lietuvių liaudies dainose”

Sausio 27 d. ekologų klubo nariai  svečiavosi lopšelyje/darželyje “Puriena”. Mažiesiems savo draugams jie  pravedė integruotą ekologijos pamoką „Miško gyvūnai lietuvių liaudies dainose”. Kokie žvėrys gyvena mūsų  miškuose supažindino Gustė, o šoko ir dainavo  kartu su mažiukais linksmieji IId ir IIe klasės mokiniai. Smagiai praleidę laiką, sekantį kartą sutarėme  susitikti  tikrajame

Gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita

Gimnazistai  dalyvavo apkasų žvakių gamyboje

Sausio 20 dieną gimnazijos savanorių būrelio nariai kartu su vadove Regina Žikiene savanoriavo asociacijoje Kėdainių Samariečiai. Gimnazistai  dalyvavo apkasų žvakių gamyboje. Smagu, kad mūsų gimnazijos absolventas Mantas Patkauskas šiai asociacijai vadovauja.  

Išminties puota „Atžalyno“ gimnazijoje 2022

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content