PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ


1,2% parama

   Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie pervedė dalį savo gyventojų pajamų mokesčio gimnazijai.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų ugdymo įstaigą. Skirdami  paramą, Jūs prisidėtumėte prie gimnazijos tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.
Administracija

Plačiau apie 1,2 % paramą gimnazijai  skaitykite…Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

1,2 % parama

  1,2% parama    Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie pervedė dalį savo gyventojų pajamų mokesčio gimnazijai. Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų ugdymo įstaigą. Skirdami  paramą, Jūs prisidėtumėte prie gimnazijos tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Administracija Nusprendę skirti iki 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio dalį gimnazijai

Gimnazistai dalyvavo Kauno kolegijos renginyje „Naktinės dirbtuvės”

Balandžio 12 d. IId kl. gimnazistai Salvijus, Paulina, Austėja, Mantė, Ema ir Akvilė dalyvavo Kauno kolegijos renginyje „Naktinės dirbtuvės”.

Gimnazistė vedė pilietiškumo pamoką

Balandžio 12 d.IIIa kl. mokinė Benita Kestenytė LSU „Aušros” progimnazijoje 7-8 kl. mokiniams vedė pilietiškumo pamoką. Supažindino su NATO organizacijos veiklomis ir perspektyvomis. Gimnazistė lavino bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžius.

Mokiniai dalyvavo verslumo edukaciniame renginyje

Balandžio 12 d. ketvirtokai: Nojus Rabecas, Dominykas Klimavičius ir Andrius Urbonas bei IIId klasės mokiniai Viktorija Kiaunytė, Lukas Liaudanskas, Beata Jakubauskaitė, Raminta Gronskytė ir  Austėja Lepaitė dalyvavo ekonomikos ir verslumo programos acceleratorX praktinio verslumo ugdymo edukacinėje patirtyje – regioninėje eXpo, kuri vyko Ukmergėje. Joje mokiniai pristatė savo gaminamus produktus: žvakes

Mokiniai dalyvavo gamtos mokslų konferencijoje

Ia klasės mokinės Smiltė Bakanobaitė, Enrika Ginelevičiūtė ir IIa klasės mokinės Deina Lukoševičiūtė, Mija Zalagėnaitė dalyvavo nuotolinėje respublikinėje tiriamojoje – praktinėje gamtos mokslų konferencijoje „STEBIU. KURIU. ANALIZUOJU”, kurią organizavo Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija ir pristatė savo darbus. Mokines ruošė mokytojos Vaida Klevinienė ir Rima Klimkevičienė.

Vyko mokomoji veikla „Ryto“ progimnazijos mokiniams

Gimnazija įgyvendindama TŪM projektą balandžio 16 d. organizavo „Ryto” progimnazijos mokiniams STEAM ugdymo veiklas gimnazijos erdvėse.  

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content