PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖDalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Dalyvavome poezijos pavasaryje

Gegužės 15 dieną Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko renginys – „Tarptautinis poezijos pavasaris 2024″, kurio metu buvo skaitomos eilės ir skambėjo muzika. Dalyvavo: Daiva Čepauskaitė – Lietuvos rašytoja, aktorė, „Poezijos pavasario“, Jotvingių premijos ir „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatė. Tomas Vyšniauskas – poetas, literatūros kritikas, Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatas,

Dalyvavo dainuojamosios poezijos konkurse

Gegužės 10 dieną  Vilniuje vyko Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso respublikinis-finalinis turas. Tai renginys – su gera poezija, autorine muzika, lyrine nuotaika, mylimais aktoriais ir bardais Gediminu Storpirščiu ir Domantu Razausku. Jame sėkmingai pasirodė ir mūsų gimnazistai – Kajus Kaunietis ir Milda Lažauninkaitė (mokytoja N. Markevičienė). Smagu, kad Kajus buvo

Gimnazijoje lankėsi Užsienio reikalų ministerijos atstovai

Gegužės 2 dieną gimnazijoje lankėsi Užsienio reikalų ministerijos atstovai Agnė Eidimtaitė ir Kleopas Matas Kvizikevičius. Kurie papasakojo apie Europos sąjungą, NATO ir pravedė kahoot žaidimą, kurį laimėjo komanda „Pirmininkas”.

Gimnazijoje vyko lyderystės konferencija „Atžalynietis”

Gegužės 3 d. gimnazijoje vyko lyderystės konferencija „Atžalynietis”. Dalyvavo TŪM lyderystės srities koordinatorius H.Vaicekauskas, buvę mokiniai: D.Bersėnaitė, P.Poškaitis, K.Pralgauskytė, M.Petrokaitis, I.ir V.Fiodorovai, gimnazijos klasių tarybų nariai, mokinių tarybos nariai iš Kėdainių „Ryto” progimnazijos ir Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir konferencijos rėmėjams UAB „Eurobaltijos prekyba” ir

Mokiniai dalyvavo STEAM varžybose

Balandžio 23 dieną „Atžalyno“ gimnazijos Ia klasės merginų komanda „KTU spagečiai“ dalyvavo  STEAM TEAM : nacionaliniame jaunųjų inžinierių čempionato 2024 regioninėse Panevėžio filialo varžytuvėse. Varžybų užduotis -sukurti unikalią Goldbergo mašiną, pasitelkiant STEAM žinias, integruojant gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką, ieškant realių problemų sprendimų. Kas yra Goldbergo mašina ir

Gimnazistai dalyvavo „Teatro-sporto vakaro” renginyje

Balandžio 26 d. aktyviausi gimnazistai dalyvavo „Teatro-sporto vakaro” renginyje gimnazijoje. Dėkojame rėmėjams už bendradarbiavimą ir finansinę paramą: UAB „Eutobaltijos prekyba”, VšĮ „Krekaz motosport”, asociacijai  „Pauliaus Petraičio projektai” ir  saldumynais vaišino UAB „Šlapaberžės konditerija”. Dėkojame visiems  dalyvavusiems!

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content