PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ

        KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
                  DĖL MOKINIŲ ŠVARKŲ AR BLIUZONŲ DĖVĖJIMO

             Vadovaudamasis  gimnazijos Vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.V-102 ir direktoriaus  2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-118 „Dėl gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarko aprašo tvirtinimo“,

             l e i d ž i u  nedėvėti švarkų ar bliuzonų, esant lauko temperatūrai aukštesnei nei 22° C nuo 2023 m. birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos.


Kviečiame į „Atžalyną“ 2023/2024 m. m.Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Padėkos ir meno šventė

Birželio 1 d. gimnazijoje vyko Padėkos ir meno šventė, kurios metu buvo apdovanoti dvidešimt trys mokytojai, paruošę trisdešimt šešis vaikus olimpiadoms, kuriose vaikai laimėjo prizines vietas!

 KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS  DĖL MOKINIŲ ŠVARKŲ AR BLIUZONŲ DĖVĖJIMO              Vadovaudamasis  gimnazijos Vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.V-102 ir direktoriaus  2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-118 „Dėl gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarko aprašo tvirtinimo“,      

Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 26 dieną 120 ketvirtokų nuskambėjo paskutinis skambutis!

Muzikinis sveikinimas

Ketvirtokai ir mokytoja Neringa Markevičienė surengė staigmeną gimnazijos direktoriui – padovanojo muzikinį sveikinimą ir pakvietė gimnazijos bendruomenę į netradicinę pamoką, kurios metu skambėjo  muzikinė padėka – vaikinų atliekamos dainos. Pirmokas, Kajus Kaunietis, abiturientams, atsisveikinimo su gimnazija proga, skyrė savo atliekamą dainą. Mokytojai dėkojo vaikams už dainas, sveikino Juos, linkėdami sėkmingo

Ekologų klubo nariai dalyvavo akcijoje „Darom 2023″

Gegužės 22 d. ekologų klubo nariai dalyvavo akcijoje „Darom 2023″. Valė Ąžuoloto girininkijoje esančio tvenkinio pakrantę. Per gan trumpą laiką surinkta net keletas maišų šiukšlių.

Kviečiame į „Atžalyną“ 2023/2024 m. m.

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content