PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ


Gimnazijai reikalingi mokytojai

Gimnazijai bus reikalingi chemijos ir matematikos mokytojai nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos.Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Gimnazijai reikalingi mokytojai

Gimnazijai bus reikalingi chemijos ir matematikos mokytojai nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos.

Dalyvavome projekte „Plastiko piratai – pirmyn Europa!”

Plastiko piratai – pirmyn Europa!” Birželio 18 d. Ic kl. mokiniai ir biologijos mokytoja V.Remenčienė dalyvavo tarptautiniame projekte „Plastiko piratai – pirmyn Europa!” Projekto dalyviai tyrė Nevėžio upę, rinko plastiko mėginius, registravo rezultatus, duomenis vėliau vertins mokslininkai. Projekto tikslas – stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą,

Dalyvavome Gedulo ir vilties dienos minėjime

Akcija „Atminties neištremsi“ Grįžo /negrįžo / likimas nežinomas… Mes prisimename Gedulo ir vilties dienos minėjime, Kėdainių Knypavos aikštėje, dalyvavo “Atžalyno” gimnazijos mokytojos Neringos Markevičienės mokiniai – Kajus Kaunietis (vokalas, gitara) ir Milda Lažauninkaitė (fleita). Mes prisiminsime

Mokiniai dalyvavo eTwinning projekte

Mokslo metai jau beveik baigiasi ir eTwinning projektas ‘From Trash to Art’ taip pat eina į pabaigą. Projekte dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Portugalijos, Kroatijos, Slovakijos ir Lietuvos. Mokiniai buvo skatinami suvokti ekologinę vertę ir aplinkos tvarumą mūsų gyvenime. Dalyvaudami projekte mokiniai kūrė logotipus, pristatė save, savo pomėgius, gamino kaukes,

III vieta piešinių konkurse

Ia kl. mokinė Rusnė Bajarūnaitė Nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos” laimėjo III-ią vietą ir buvo pakviesta birželio 14 d. dalyvauti Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime. Minėjimas vyko Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Mokinę lydėjo dailės mokytoja Daiva Nurdinova.

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content