PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ


Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Lankomumo tvarkos aprašas


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Gimnazijos mokinių svarsčių kilnojimo varžybos

Gimnazijos mokinių svarsčių kilnojimo varžybos 2023-11-21

Gimnazistai susitiko su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vyr. specialistu

Lapkričio 27 dieną gimnazijoje vyko susitikimas su Arvydu Čepukėnu, mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vyr. specialistu, kuris supažindino ketvirtokus kaip reikia elgtis, kaip pasiruošti, kaip būti saugiu karo atveju.

 I-II klasių mokiniai dalyvavo susitikime su resocializacijos darbuotoja

Gimnazijoje svečiavosi Kauno resocializacijos skyriaus specialistė Fausta Palaimaitė.  I-II klasių mokiniai sužinojo apie nuteistųjų integracijos visuomenėje iššūkius ir kalėjimo pareigūnų darbo kasdienybę.

Muzikos pamoka kitaip

Lapkričio 16 d. „Atžalyno” gimnazijoje vyko muzikos praktinė edukacinė veikla „Skambesio stebuklas“. Ib klasės mokiniai dalyvavo susitikime su kompozitoriumi, muzikantu, instrumentalistu Aleksėjumi Sapiego. Edukacijos metu buvo demonstruojamas skaitmeninių technologijų pritaikymas šiuolaikinės muzikos kūrime, kalbėta apie stygų teoriją, akustiką, muzikos simbolių alegorijas, garso fiziką ir meną. Už įdomią pamoką ir suteiktą

Dalyvavo renginyje „Pilietiškumo mokykla 2023″

Lapkričio 20 d. gimnazijos mokinių savivaldos MDA komandos nariai  turėjo galimybę dalyvauti renginyje „Pilietiškumo mokykla 2023″ ir plėtoti pilietiškas vertybes.

Svarbu žinoti:

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content