PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ

Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Mokiniai dalyvavo Lietuvos Junior Achievement organizuotoje inovacijų ir verslumo stovykloje

Rugsėjo 28 d. IIb klasės mokiniai Milda, Urtė, Emilija, Aleksandras ir Astijus,  IIId – Beata, Rūtenis, Lukas, Majus, Edvinas ir Gustas, dalyvavo Lietuvos Junior Achievement organizuotoje inovacijų ir verslumo stovykloje, kur analizavo viešojo transporto trūkumus; maisto prieinamumo bei tvarumo; atliekų šalinimo ir neveiksmingo jų perdirbimo problemas.  Naudodamiesi dizaino mąstysenos metodologija

Diena be automobilio

Rugsėjo 22 diena Lietuvoje yra minima diena be automobilio. Didelė grupė ekologų klubo narių šią dieną vyko į pajūrį. Tikslas pražingsniuoti 5 km atkarpą pajūriu. Tuo pačiu prisijungti prie Lietuvos prezidento inicijuojamos akcijos “Judumo iššūkis 2023 “. Tikslas pasiektas -atkarpa įveikta.

Dalyvavome Judumo savaitės renginiuose

Kiekvienais metais rugsėjo 16-22 dienomis Europos šalyse vyksta Europos judumo savaitės renginiai. Tai didžiausia tvaraus judėjimo skatinimo kompanija.2023 metai paskelbti iniciatyvų skatinimo metai. Kėdainių rajono savivaldybė ragino visus gyventojus taupyti energijos išteklius, daugiau judėti, esant galimybei kuriam laikui iškeisti automobilį į aplinkai draugiškesnį keliavimo būdą. Esame labai dėkingi “Velorato” dviračių

III d, judumo savaitės įkvėpti, pajudėjo!

Mokiniai lankėsi Šiluvoje

Rugsėjo – 21 d. III b klasės mokiniai lankėsi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apreiškimo koplyčioje ir Bažnyčioje. Ssusipažino su katalikiškos piligrimystės vieta, kurioje lankėsi  popiežius Jonas Paulius II. Taip pat aplankė Tytuvėnų Bernardinų vienuolyną, vieną žymiausių baroko paminklų Lietuvoje.

Gamtosauginis kodeksas

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content