PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖDalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Gimnazistai dalyvavo viešbučių ir viešojo maitinimo skyriaus atvirų durų dienoje

Vasario 28 d. III-IV kl. Technologijų – mitybos ir turizmo grupių gimnazistai, mokytoja V. Urbonavičienė dalyvavo KMPPMC Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriaus atvirų durų dienos veiklose.

Kėdainių Tūkstantmečio mokyklos naujienlaikraštis Nr. 1

Sveikiname Aukštaitijos regiono Etninės kultūros olimpiados laimėtoją

Šeštosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioniniame ture Aukštaitijoje dalyvavo Lukrecija Šašytė (mokytoja N.Markevičienė) ir Martynas Bagušas (mokytoja V.Ašmontienė). SVEIKINAME! Aukštaitijos regiono Etninės kultūros olimpiados III vietos laimėtoją Martyną Bagušą!

Sveikiname rajoninės fizikos olimpiados laimėtojus

71-OSIOS  Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus: Nojų Rabecą –  I vieta, mokytoja Dalia Čiužienė, Dominyką Klimavičių – II vieta, mokytoja Dalia Čiužienė, Dijų Gabrielių Ramanauską – II vieta, mokytoja Vida Micevičienė, Giną Lapinskaitę – III vieta, mokytoja Giedrė Paškevičienė, Deiną Lukoševičiūtę – III vieta, mokytoja Vida Micevičienė, Modestą

Vasario 15 dieną gimnazijoje buvo paminėta data – 100 dienų iki egzaminų

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content