Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ PROJEKTINĖ VEIKLA

Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Kviečiame mokytis I gimnazijos klasėse  nuo 2022 – 09 – 01 d.

Klausėmės paskaitų jaunimui aktualiomis temomis

Birželio 15 d. AGA II-III klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore Justina Koriznaite, Ji skaitė įtraukiančią paskaitą ,,Jaunimo politikos įgyvendimas Kėdainių rajone” ir kvietė diskutuoti rūpimais klausimais. Gimnazistams paskaitą ,,Confidence and Growth Mindset” vedė Jurga Bulotienė. Paskaitos metu gimnazistai kalbėjosi apie vieną svarbiausių asmenybės savybių

Dirbome Menų laboratorijoje

Birželio 14 d. II-III kl. AGA klasių mokinių grupė Menų laboratorijoje kūrė Žemės meno projektus ir Makro fotografiją. 

Lankėmės Rygoje

Birželio 14 dieną Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos II-III AGA klasių mokiniai integruotų edukacinių užsiėmimų metu aplankė Rygos senamiestį, Automobilių muziejų ir Zoologijos sodą.

Dalyvavome integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM centre

Birželio 14 d. AGA I-III klasių mokiniai dalyvavo integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Fizikos ir inžinerijos laboratorijoje mokiniai išsiaiškino medžiagų šilumines savybes. Bandymų metu jie ištyrė šilumos izoliavimo ir perdavimo būdus, medžiagų šiluminį plėtimąsi, šiluminę varžą. Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje mokiniai kurė mikrovaldiklių (Micro:bit) su

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content