2024 metų ataskaitos

Ataskaitos 2024 m. I ketvirtis

2023 metų ataskaitos

Ataskaitos 2023 m. IV ketvirtis

Ataskaitos 2023 m. III ketvirtis

Ataskaitos 2023 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2023 m. I ketvirtis

2022 metų ataskaitos

Ataskaitos 2022 m. IV ketvirtis

Ataskaitos 2022 m. III ketvirtis

Ataskaitos 2022 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2022 m. I ketvirtis

2021 metų ataskaitos

Ataskaitos 2021 m. IV ketvirtis

Ataskaitos 2021 m. III ketvirtis

Ataskaitos 2021 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2021 m. I ketvirtis

 

2020 metų ataskaitos

Ataskaitos 2020 m. IV ketvirtis

Ataskaitos 2020 m. III ketvirtis

Ataskaitos 2020 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2020 m. I ketvirtis

 

2019 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas 1

Aiškinamasis raštas 2

Aiškinamasis raštas 3

Aiškinamasis raštas 4

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita 1

Veiklos rezultatų ataskaita 2

VSAFAS 4 priedas 1

VSAFAS 4 priedas 2

Trečias ketvirtis:

Finansinė ataskaita

Metinė atsakaita:

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 m

Pinigų srautų ataskaita 2019 m

Pinigų srautų ataskaita 2019 m_I

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 12 31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 metinis

Finansinės būklės ataskaita 2019 12 31

 

2018 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Trečias ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Metinė atsakaita:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srauto atsakaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2017 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Trečias ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Ketvirtas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas (metinė)

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Skip to content