2021 metų ataskaitos

Ataskaitos 2021 m. III ketvirtis

Ataskaitos 2021 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2021 m. I ketvirtis

 

2020 metų ataskaitos

Ataskaitos 2020 m. IV ketvirtis

Ataskaitos 2020 m. III ketvirtis

Ataskaitos 2020 m. II ketvirtis

Ataskaitos 2020 m. I ketvirtis

 

2019 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas 1

Aiškinamasis raštas 2

Aiškinamasis raštas 3

Aiškinamasis raštas 4

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita 1

Veiklos rezultatų ataskaita 2

VSAFAS 4 priedas 1

VSAFAS 4 priedas 2

Trečias ketvirtis:

Finansinė ataskaita

Metinė atsakaita:

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 m

Pinigų srautų ataskaita 2019 m

Pinigų srautų ataskaita 2019 m_I

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 12 31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 metinis

Finansinės būklės ataskaita 2019 12 31

 

2018 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Trečias ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Metinė atsakaita:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srauto atsakaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2017 metų ataskaitos

Pirmas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Antras ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Trečias ketvirtis:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Ketvirtas ketvirtis:

Aiškinamasis raštas (metinė)

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2020 m. išlaidų sąmata tūkst. eurų

Išlaidų pavadinimas 2020 m. išlaidos (mokymo lėšos)  Eur 2020 m. išlaidos (aplinka) Eur
Darbo užmokestis iš viso

 

856,2 237,4
Socialinis draudimas iš viso

 

12,4 3,5
Pašalpos

 

1,8
Prekių ir paslaugų išlaidos: 17,6 61
Medikamentai

 

0,4
Ryšiai

 

0,6
Transportas

 

1,8
Komandiruotės

 

0,9
Materialiojo turto remonto išlaidos 3,6
Kvalifikacijos kėlimas

 

3,7 0,4
Šildymas

 

22,4
Elektra

 

10
Vanduo

 

3
Šiukšlių išvežimo išlaidos

 

6,2
Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 2,9 1,5
Vadovėliai ir mokymo priemonės 9
Kitos prekės ir paslaugos

 

10,2
Pažintinė veikla ir profesinis orientavimas

 

2
Turto įsigijimas 1
IŠ VISO 887,2 303,7

2018 m. išlaidų sąmata tūkst. eurų 

Išlaidų pavadinimas 2018 m. išlaidos (mokymo lėšos)  Eur 2018 m. išlaidos (aplinka) Eur
Darbo užmokestis iš viso

 

606,8 142,2
Socialinis draudimas iš viso

 

181,9 42,3
Pašalpos

 

 3,0 1,0
Prekių ir paslaugų išlaidos: 19,8 61,1
Medikamentai

 

0,5
Šildymas

 

23,0
Elektra

 

10
Ryšiai

 

0,7
Vanduo

 

3
Šiukšlių išvežimo išlaidos

 

3,7
Komandiruotės

 

0,6
Kitos prekės ir paslaugos

 

9,3
Transportas

 

1,8
Mat. turto remonto išlaidos 2
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (vadovėliai ir mokymo priemonės, spaudiniai) 10,9 5,7
Prekės

 

6,3
Kvalifikacijos kėlimas

 

4,2 0,2
Pažintinė veikla ir profesinis orientavimas

 

1,6
 IKT  prekės ir paslaugos 3,1 0,6
IŠ VISO 811,5 246,6
Skip to content