III klasių mokinių adaptacija vidurinio ugdymo pakopoje priklauso nuo vidinių nuostatų ir požiūrio į pokyčius. Taigi, norint įvertinti vienuoliktokų adaptaciją, svarbu išsiaiškinti:

 • kokias trečiokai  mato problemas ir kaip jas sprendžia, kokius mato privalumus,
 • kaip pasiskirto moksleivių laikas “langai”,
 • kaip moksleiviai vertina mokymosi krūvį ir kiek laiko skiria mokymuisi namuose,
 • kaip moksleiviai vertina  tarpusavio santykius klasėje ir kaip joje jaučiasi,
 • kokie santykiai su mokytojais ir kokios blogų santykių priežastys,
 • kokie tolimesni mokymosi planai, t. y.  kokio tikslo siekia moksleiviai ir kaip ruošiasi save realizuoti visuomenėje.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti III – čių klasių mokinių požiūrį į vidurinį mokymą, savijautą klasėje, ateities planus.

Išvados:

 1. Didžiausią privalumą vidurinio mokymosi programoje  mokiniai išskiria tai,  jog gali nesimokyti tų dalykų, kurių ateityje neprireiks bei pasirinkti dalykus, kuriuos mokysis išplėstiniu ir bendriniu kursu.
 2. Mokiniai nurodė, kad sunkiausia  –  didesni mokytojų reikalavimai bei mokymosi krūvis.
 3. Mokiniai labiau linkę išsakyti savo problemas klasės draugams, nedidelė dalis kreipiasi į administraciją, taip pat mažiau negu pusė vienuoliktokų kreipiasi į auklėtoją.
 4. Beveik visi  mokiniai šiais mokslo metais  mokosi daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Pasiruošti pamokoms beveik pusė mokinių skiria nuo 1 iki 2 val. ir daugiausia laiko tiems dalykams, kurių egzaminus ruošiasi laikyti.
 5. Dauguma vienuoliktokų klasėje jaučiasi saugūs ir gali pareikšti savo nuomonę, su mokytojais sutaria gerai ir nėra nurodę jokių pretenzijų mokytojams.
 6. Daugiau nei pusė visų mokinių žada studijuoti universitetuose. Nei vienas nenurodė, kad studijuos užsienyje.
 7. Per laisvas pamokas  daugiausia mokiniai eina pavalgyti,  mokosi tik labai nedidelė dalis.
 8. Ketvirtadalis mokinių naudojasi korepetitorių paslaugomis ir mano, jog tai reikalinga žinioms pagilinti, daugiausia matematikos ir anglų kalbos žinioms  pagiliniti.

Rekomendacijos

 1. Mokiniai , kurie pamokų pasiruošimui skiria iki  4 valandų, turėtų planuoti savo laiką ir atsisakyti  mažiau reikšmingų darbų, būtina rasti laiko savo pomėgiams ir laisvalaikui.
 2. Mokiniai turėtų racionaliau išnaudoti laisvas pamokas „Langus“.
 3. Ieškoti iškilusių problemų sprendimo. Efektyviausias problemų sprendimo būdas,  būtų pokalbiai su dalykų mokytojais ar mokyklos administracija.
Skip to content