PATVIRTINTA
Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos
direktoriaus  2024 m. vasario  7 d.
įsakymu Nr.V-

Neformaliojo  vaikų švietimo užsiėmimų  tvarkaraštis

2023-2024 m. m. II pusmetis

Sveika gyvensena, sportas

Būreliai Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Jėgos ugdymo I-IV R. Abarius 15.35-16.20 15.35-16.20 Treniruoklių salė
Badmintono I-IV R. Abarius  

 

15.35-17.05 Sporto salė
Vaikinų krepšinis I-III D. Butkus 14.45-16.15 Sporto salė
Tinklinis I-IV T. Matulis 14.45-17.00 Sporto salė
Smiginis I-IV A. Urbšys  14.45-15.30 14.45-15.30 Sporto salė
Stalo tenisas I-IV A. Urbšys 14.45-16.15 Sporto salė
Aerobika III-IV T. Lukoševičius 13.55-14.30 Šokių salytė

Technologinis ugdymas

Būreliai Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Robotika I-III T. Matulis  14.45-
16.15
14.45-
15.30
311 kab.

Meninis ugdymas

Būreliai Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Muzikos studija  I-IV V. Ašmontienė 15.30-
16.20
15.30-
16.20
216 kab.

217 kab.

Merginų ansamblis  I-IV V. Ašmontienė  14.45-
15.30
216 kab.
Vaikinų ansamblis I-IV V. Ašmontienė 14.45-
15.30
117 kab.
Kapela I-IV V. Ašmontienė 14.45-
15.30
Aktų salė
Kapela I-IV R. Mickevičius 14.45-
15.30
Aktų salė
Muzikos svetainė I-IV N. Markevičienė 14.45-
16.20
14.45-
16.20
217 kab.
Dailės studija I-IV D. Nurdinova 14.45-
16.20
224 kab.
Keramika I-IV D. Nurdinova 14.45-
16.20
224

Pilietinis ugdymas

Būreliai Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Ekologų klubas I-III J. Vaiginienė 14.45-
15.30
14.45-
15.30
212 kab.
Savanorių būrelis I-II R. Žikienė 14.45-
15.30
117 kab.

 

Skip to content