Mokinių demokratinė asociacija

Ekologų klubas

,,Atžalyno” gimnazistų akademija

Neformaliojo  vaikų švietimo užsiėmimų  tvarkaraštis 2022-2023 m.m. I pusmetis

Sveika gyvensena, sportas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Jėgos ugdymo 2 I-IV R. Abarius 15.35-
16.20
 14.45-
15.30
  Treniruoklių salė
Badmintono 2 I-IV R. Abarius   15.30-
16.15

16.15-17.00

    Sporto salė
Vaikinų krepšinis 2 I-IV D. Butkus  14.45-15-30       14.45-
15.30
Sporto salė
Tinklinis 3 I-IV T. Matulis     14.45-
17.00
  Sporto salė
Smiginis 2 I-IV A. Urbšys  14.45-
15.30
  14.45-15.30 Treniruoklių salė
Stalo tenisas 2 I-IV A. Urbšys     14.45-
15.30

15.35-
16.20

    Sporto salė
Aerobika 2 I-IV T. Lukoševičius    14.45-
15.30

15.35-
16.20

Šokių salytė

 Technologinis ugdymas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Robotika 3 I-III T. Matulis 14.45-
15.30
  14.45-
15.3015.35-
16.20
    311 kab.
Programavimo pradmenys 1 I-IV V. Stanevičienė    14.45-
15.30 
  305 kab.

 Meninis ugdymas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Muzikos studija 2  I-IV V. Ašmontienė 15.30-16.15    15.30-16.15     217 kab.
Merginų ansamblis 1  I-IV V. Ašmontienė     14.45-15.30     217 kab.
Vaikinų ansamblis 1 I-IV V. Ašmontienė  14.45-
15.30 
    217 kab
Kapela 1 I-IV V. Ašmontienė     14.45-
15.30
  Aktų salė/216
Kapela 1 I-IV R. Mickevičius       14.45-
15.30
  Aktų salė/216
Muzikos svetainė 4 I-IV N. Markevičienė 14.45-
15.3015.35-
16.20
  14.45-
15.3015.35-
16.20
217 kab.
Dailės studija 2 I-IV D. Nurdinova       14.45-
   15.3015.35-
16.20
  224 kab.
Keramika 2 I-IV       14.45-
15.30
15.35-
16.20
    Keramikos studijoje

 Pilietinis ugdymas 

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
MDA 2 I-IV V. Kavaliauskienė    14.45-
15.30
15.35-16.20
  329 kab.
Ekologų klubas 2 I-III J. Vaiginienė 14.45-
15.30 
  14.45-
15.30
212 kab.
Savanorių būrelis 1 I-II R. Žikienė       14.45-
15.30 
  117 kab.
Jaunųjų filologų būrelis 4 II-IV D. Šilkaitienė            

 

Skip to content