Mokinių demokratinė asociacija

Ekologų klubas

,,Atžalyno” gimnazistų akademija

Neformaliojo  vaikų švietimo užsiėmimų  tvarkaraštis 2021-2022 m.m. II pusmetis

Sveika gyvensena, sportas 

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Jėgos ugdymo 72 (2) I-IV R. Abarius 15.35-
16.20
  14.45-
15.30
    Treniruoklių salė
Badmintono 72

(2)

I-IV R. Abarius 15.35-17.05     Sporto salė
Vaikinų krepšinis 72 (2) I-III D. Butkus         13.55-

15.30

Sporto salė
Tinklinis 108

(3)

I-IV T. Matulis     14.45-
17.00
  Sporto salė
Smiginis 72

(2)

I-IV A. Urbšys     14.45-15.30 13.55-14.40 Treniruoklių salė
Stalo tenisas 72

(2)

I-IV A. Urbšys     14.45-
16.20
    Sporto salė
Aerobika 72

(2)

III-IV T. Lukoševičius   13.55-

15.30

Šokių salytė

Technologinis ugdymas 

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Robotika 108

(3)

I-III T. Matulis 14.45-
15.30
  14.45-
16.20
    311 kab.
Jaunieji tyrėjai 72

(2)

I II I. Ūsienė       14.45-
16.20  
  104 kab. (laboratorija)

Meninis ugdymas 

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Muzikos studija 72

(2)

 I-IV V. Ašmontienė 15.35-16.20 14.45-15.30     216 kab.

217 kab.

Merginų ansamblis 36

(1)

 I-IV V. Ašmontienė 14.45-15.30       216 kab.
Vaikinų ansamblis 36

(1)

I-IV V. Ašmontienė 14.45-
15.30 
  117 kab.
Kapela 36 (1) I-IV V. Ašmontienė     14.45-
15.30
  Aktų salė
Kapela 36

(1)

I-IV R. Mickevičius       14.45-
15.30
  Aktų salė
Muzikos svetainė 108

(4)

I-IV N. Markevičienė 15.35-
16.20
    14.45-
16.20
13.55-

14.40

217 kab.
Dailės studija 72

(2)

I-IV D. Nurdinova   14.45-
16.20
  224 kab.
Keramika 72

(2)

I-IV D. Nurdinova       14.45-
16.20
  Keramikos studijoje
Jaunųjų filologų būrelis 108

(3)

II-IV D. Šilkaitienė 15.35-
17.05
16.00-16.45       214 kab.

Pilietinis ugdymas 

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
MDA 72

(2)

I-IV V. Kavaliauskienė 14.45-
15.30
  13.55-

15-30

  329 kab.
Ekologų klubas 72

(2)

I-III J. Vaiginienė 14.45-
15.30 
  13.55-

14.40

212 kab.
Savanorių būrelis 36

(1)

I-II R. Žikienė 14.45-
15.30
        117 kab.

 

Skip to content