PATVIRTINTA
                                                                                          Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos
                                                                                          Direktoriaus įsakymu Nr. V-8
                                                                                          2023 m. sausio 27 d.

Neformaliojo  vaikų švietimo užsiėmimų  tvarkaraštis    
  2022-2023 m.m. II pusmetis

Sveika gyvensena, sportas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Jėgos ugdymo 2 I-IV R. Abarius 15.35-
16.20
 14.45-
15.30
Treniruoklių salė
Badmintono 2 I-IV R. Abarius 15.30-
16.1516.15-17.00
Sporto salė
Vaikinų krepšinis 2 I-IV D. Butkus 14.45-15.30

15.30-
16.15

Sporto salė

Treniruoklių salė

Tinklinis 3 I-IV T. Matulis 14.45-
17.00
Sporto salė
Smiginis 2 I-IV A. Urbšys  14.45-
15.30
14.45-15.30 Treniruoklių salė
Stalo tenisas 2 I-IV A. Urbšys 14.45-
15.3015.35-
16.20
Sporto salė
Aerobika 2 I-IV T. Lukoševičius  14.45-
15.3015.35-
16.20
Šokių salytė

Technologinis ugdymas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Robotika 3 I-III T. Matulis 14.45-
15.30
14.45-
15.3015.35-
16.20
311 kab.
Programavimo pradmenys 1 I-IV V. Stanevičienė 14.45-
15.30 
305 kab.

Meninis ugdymas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
Muzikos studija 2  I-IV V. Ašmontienė 15.30-16.15 15.30-16.15 217 kab.
Merginų ansamblis 1  I-IV V. Ašmontienė 14.45-15.30 217 kab.
Vaikinų ansamblis 1 I-IV V. Ašmontienė  14.45-
15.30 
217 kab
Kapela 1 I-IV V. Ašmontienė 14.45-
15.30
Aktų salė/216
Kapela 1 I-IV R. Mickevičius 14.45-
15.30
Aktų salė/216
Muzikos svetainė 4 I-IV N. Markevičienė 14.45-
15.3015.35-
16.20
14.45-
15.3015.35-
16.20
217 kab.
Dailės studija 2 I-IV D. Nurdinova   14.45-
   15.3015.35-
16.20
224 kab.
Keramika 2 I-IV D. Nurdinova 14.45-
15.30
15.35-
16.20
Keramikos studijoje

Pilietinis ugdymas

Būreliai Val. Klasė Vadovas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Vieta
MDA 2 I-IV V. Kavaliauskienė 14.45-
15.30
15.35-16.20
329 kab.
Ekologų klubas 2 I-III J. Vaiginienė 14.45-
15.30 
14.45-
15.30
212 kab.
Savanorių būrelis 1 I-II R. Žikienė 14.45-
15.30 
117 kab.
Jaunųjų filologų būrelis 4 II-IV D. Šilkaitienė 13.05-14.35 13.55-14.40 14-45

15.30

 

Skip to content