Gimnazijoje mokiniams, jų tėvams, mokytojams konsultacijas ir pagalbą teikia: psichologė,  socialinė pedagogė,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Specialistai Vardas ir pavardė Darbo laikas
Socialinė pedagogė Vilma Paulauskienė  I-IV   730-1530 val.
V        730-1400 val.
Pietų pertrauka 1200-1230 val.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Bičkienė I, IV       800-1630 val.
II       800-1606 val.
III     1300-1600 val.
V      Nedirba
Pietų pertrauka 1100-1130 val.
Psichologė Asta Sadauskienė

Savaitės diena 

Gimnazijoje 

Pietų pertrauka 

Nuotolinio darbo laikas 

Pirmadienis 

8.15 – 15.45 

12.15 – 12.45 

– 

Antradienis 

8.15 – 15.45

12.15 – 12.45

– 

Trečiadienis 

8.15 – 15.45

12.15 – 12.45

15.45 – 17.45 

Ketvirtadienis 

8.15 – 15.45

12.15 – 12.45

– 

Penktadienis 

8.15 – 12.15 

12.15 – 12.45

12.45 – 15.00 

TIESIOGINIO DARBO SU ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJAIS LAIKAS 

Savaitės diena 

Pamoka 

Laikas 

Pirmadienis 

2 – 4 ir 6-8 pamokos 

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 11.15 – 12.00; 

13.05 – 13.50; 13.55 – 14.40; 14.45 – 15.30 

Antradienis 

2 – 4, ilgoji pertrauka ir 6-7 pamokos 

8.55 – 9.40; 9.50– 12.00; 

13.05 – 13.50; 13.55 – 14.40; 14.45 – 15.30 

Trečiadienis 

2 – 4 ir 6-8 pamokos 

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 11.15 – 12.00; 

13.05 – 13.50; 13.55 – 14.40; 14.45 – 15.30 

Ketvirtadienis 

2 – 4 ir 6-8 pamokos 

8.55 – 9.40; 9.50 – 10.35; 11.15 – 12.00; 

13.05 – 13.50; 13.55 – 14.40; 14.45 – 15.30 

Penktadienis 

NETIESIOGINIO DARBO SU ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJAIS LAIKAS 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ VILMA PAULAUSKIENĖ

Teikia individualias ir grupines konsultacijas:

– problemų tarp mokinių sprendimas;

– problemų tarp mokinių ir mokytojų sprendimas;

– problemų tarp mokinių ir tėvų sprendimas;

– pagalba psichologui, spec. pedagogui, sveikatos priežiūros specialistei ir klasių vadovams.

Atlieka vaiko socialinės aplinkos įvertinimą:

– reikalingų duomenų rinkimas;

– vaiko socialinės problemos analizė;

– konsultavimas;

– problemos pašalinimas.

Dirba su rizikos grupių mokiniais:

– sąrašų sudarymas;

– asmenybės ir problemos įvertinimas;

– individualios kortelės (bylos) sudarymas ir pildymas;

– lankymasis mokinių namuose.

Organizuoja materialinę pagalbą mokiniams:

– nemokamo maitinimo organizavimas;

– kelionės į mokykla išlaidų kompensavimo apskaičiavimas.

Atlieka tiriamąjį darbą:

– tyrimų organizavimas;

– tyrimų rezultatų analizė ir aptarimas;

Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis:

– teikiančiomis socialinę pagalbą;

– teikiančiomis psichologinę – pedagoginę pagalbą;

– teikiančiomis teisinę pagalbą;

– organizuojančiomis vaikų laisvalaikį ir užimtumą.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ GRAŽINA BIČKIENĖ

Veiklos kryptys:

tikrinimas ir kontrolė:

 • mokyklos aplinkos formavimas ir priežiūra pagal higienos normas;

švietėjiškas darbas:

 • pokalbiai su mokiniais sveikatinimo temomis;
 • konkursų organizavimas;
 • paskaitos bendruomenės nariams.

lėtinių infekcinių ligų profilaktika ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas:

 • kaupia informaciją apie mokinių sveikatos tikrinimus, juos analizuoja, pateikia žinias klasės auklėtojams;
 • užtikrina bendradarbiavimą su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais, vykdo jų rekomendacijas;
 • vykdo somatinių susirgimų prevenciją;
 • ugdo mokinių asmens higienos įpročius.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Vykdo traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją.

Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.

 • Mokiniai maitinami gimnazijos valgykloje. Kasdien mokiniams pateikiamas valgiaraštis. Maitinimo paslaugas teikia UAB “Bruneros”.
 • Gimnazijoje veikia mokinių kavinė.
 • Gimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Nemokamą maitinimą skiria Kėdainių miesto ir rajono seniūnijos.
 • Nemokamo maitinimo apskaita vedama pagal skaitmeninio pirštų antspaudų nuskaitytuvo duomenis.
 • Socialinė pedagogė ir direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už nemokamo maitinimo organizavimą,  domisi nemokamo maitinimo organizavimu.
Skip to content