Gimnazijoje mokiniams, jų tėvams, mokytojams konsultacijas ir pagalbą teikia: psichologė,  socialinė pedagogė,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Specialistai Vardas ir pavardė Darbo laikas
Socialinė pedagogė Vilma Paulauskienė  I-IV   730-1600 val.
V        730-1500 val.
Pietų pertrauka 1200-1230 val.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gražina Bičkienė I, IV       800-1630 val.
II       800-1606 val.
III     1300-1600 val.
V      Nedirba
Pietų pertrauka 1100-1130 val.
Psichologė Asta Sadauskienė I – IV 8.00 – 15.30

V    8.00 – 12.15

Pietų pertrauka 12.15 – 12.45

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti  moksleiviams atgauti dvasinę darną, rūpintis jų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Dėl individualios psichologinės pagalbos rašyti į el. paštą  asta.sadauskiene@atzalynogimnazija.lt , TAMO arba kreiptis į 302 kab.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • siunčia Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kreipkis į gimnazijos psichologą, kai:

– kai pasijunti vienišas, nesuprastas
– kai nesutari su tau svarbiais žmonėmis
– kai trūksta pasitikėjimo savimi
– kai suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižalą,
– kai patyrei rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos)
– kai kažko labai nerimauji, bijai
– kai nebenori mokytis

– kai nori atsikratyti priklausomybių
– kai nori labiau pažinti save
– kai nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų
– kai turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti

– ir kitais klausimais.

Konfidencialumas – informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.

Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia psichologines rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ VILMA PAULAUSKIENĖ

Teikia individualias ir grupines konsultacijas:

– problemų tarp mokinių sprendimas;

– problemų tarp mokinių ir mokytojų sprendimas;

– problemų tarp mokinių ir tėvų sprendimas;

– pagalba psichologui, spec. pedagogui, sveikatos priežiūros specialistei ir klasių vadovams.

Atlieka vaiko socialinės aplinkos įvertinimą:

– reikalingų duomenų rinkimas;

– vaiko socialinės problemos analizė;

– konsultavimas;

– problemos pašalinimas.

Dirba su rizikos grupių mokiniais:

– sąrašų sudarymas;

– asmenybės ir problemos įvertinimas;

– individualios kortelės (bylos) sudarymas ir pildymas;

– lankymasis mokinių namuose.

Organizuoja materialinę pagalbą mokiniams:

– nemokamo maitinimo organizavimas;

– kelionės į mokykla išlaidų kompensavimo apskaičiavimas.

Atlieka tiriamąjį darbą:

– tyrimų organizavimas;

– tyrimų rezultatų analizė ir aptarimas;

Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis:

– teikiančiomis socialinę pagalbą;

– teikiančiomis psichologinę – pedagoginę pagalbą;

– teikiančiomis teisinę pagalbą;

– organizuojančiomis vaikų laisvalaikį ir užimtumą.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ GRAŽINA BIČKIENĖ

Veiklos kryptys:

tikrinimas ir kontrolė:

 • mokyklos aplinkos formavimas ir priežiūra pagal higienos normas;

švietėjiškas darbas:

 • pokalbiai su mokiniais sveikatinimo temomis;
 • konkursų organizavimas;
 • paskaitos bendruomenės nariams.

lėtinių infekcinių ligų profilaktika ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas:

 • kaupia informaciją apie mokinių sveikatos tikrinimus, juos analizuoja, pateikia žinias klasės auklėtojams;
 • užtikrina bendradarbiavimą su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais, vykdo jų rekomendacijas;
 • vykdo somatinių susirgimų prevenciją;
 • ugdo mokinių asmens higienos įpročius.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Vykdo traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją.

Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.

 • Mokiniai maitinami gimnazijos valgykloje. Kasdien mokiniams pateikiamas valgiaraštis. Maitinimo paslaugas teikia UAB “Bruneros”.
 • Gimnazijoje veikia mokinių kavinė.
 • Gimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Nemokamą maitinimą skiria Kėdainių miesto ir rajono seniūnijos.
 • Nemokamo maitinimo apskaita vedama pagal skaitmeninio pirštų antspaudų nuskaitytuvo duomenis.
 • Socialinė pedagogė ir direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už nemokamo maitinimo organizavimą,  domisi nemokamo maitinimo organizavimu.
Skip to content