Gimnazija organizavo „Dailės terapijos mokymus”

Gimnazija įgyvendindama TŪM progamą balandžio-birželio mėn. organizavo „Dailės terapijos mokymus”,  kuriuose dalyvavo 7 rajono mokyklų pagalbos specialistai ir dailės dalyko mokytoja. Po mokymų buvo atlikta vertinimo apklausa, kurioje visi dalyviai įvardino, kad mokymai buvo labai naudingi ir dalinsis patirtimi, bei jau turi idėjų, kaip tai padaryti.  

Pagrindiniai mokymų akcentai – paprasti dalykai gali būti labai informatyvūs, užduočių praktiškumas, metodų gausa darbui su mokiniais, puikiai organizuotas paskaitų laikas, tinkamas priemonių paketas, profesionali dėstytoja, aiškiai pateikta informacija.
Mokymuose išmoktus metodus dabar pradėjo taikyti gyvenimo įgūdžių pamokose, klasės valandėlėse ir planuoja veiklas kitiems mokslo metams.
Mokymų atmosferą įvertino visi labai gerai.
#tukstantmeciomokyklos
Projektas finansuojamas #NextGenerationEU lėšomis

Programą įgyvendina #ESFA

Plačiau

TŪM STEAM koordinatorės dalyvavo koordinatorių susitikime

Gegužės 28 d. Švietimo pažangos programos Kėdainių raj. TŪM STEAM ugdymo  koordinatorės V.Kavaliauskienė ir I.Mackevičienė  dalyvavo STEAM ugdymo koordinatorių susitikime Utenos regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Susitikimo metu „Tūkstantmečio mokyklos I” ir „Tūkstantmečio mokyklos II” STEAM ugdymo koordinatoriai dalinosi gerąja patirtimi įgyvendinant STEAM ugdymo veiklas, drauge ieškojo sprendimų kylantiems iššūkiams bei praktiškai išbandė STEAM centro metodininkų laboratorijose vedamas ugdymo veiklas, parengtas ir pritaikytas atnaujintoms ugdymo programoms įgyvendinti. Susitikimą organizavo Europos socialinio fondo agentūra.

#tūkstantmečiomokyklos
Plačiau

Gimnazistai lankėsi TECH universitete

Gimnazija, įgyvendindama TŪM projekto programą, bendradarbiauja su socialiniu parneriu Vilnius TECH. Gegužės 24 d. Ib ir IIa kl. gimnazistai lankėsi universitete: išklausė fundamentinių mokslų paskaitą, susipažino su Statybų inžinerijos ir Aplinkos inžinerijos fakultetų studijų programomis ir laboratorijų veiklomis. Plečiant inžinerines žinias ekskursantai aplankė Energetikos ir technikos muziejų.

Plačiau

Gimnazijoje vyko rajoninis „Makaronų tiltai 2024“ čempionato atrankos etapas

Vasario 9 d. gimnazijoje vyko rajoninis „Makaronų tiltai 2024“ čempionato atrankos etapas, kurį organizavo TŪM socialinis partneris VILNIUS TECH ir gimnazijos fizikos mokytojos G.Paškevičienė ir V.Micevičienė. Čempionato metu buvo atliekami demonstratyviniai dalyvių pagaminti tiltų ir makaronų bandymai, siekiant išsiaiškinti, kurios komandos tiltas atlaikys didžiausią apkrovą. Renginyje dalyvavo maksimalus skaičius – 15 komandų.

Sveikinimai komandai  „KTU spagečiai”, kurių tiltas atlaikė 3.250kg. Laimėtojai gavo kvietimą dalyvauti finaliniame etape.

Renginio metu konsultacijas dalyviams konstravimo metu teikė vienas iš čempionato organizatorių Statybos fakulteto doc. dr. R.Jakubovskis. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Plačiau

TŪM lėšomis atnaujinta sporto erdvė

Atnaujinta sporto erdvė, kuri prisidės prie įtraukiojo ugdymo, taip pat didins gimnazistų pasiekimus, veiklos bus organizuojamos ir projekto  tinklaveikos metu.
Kartu su #tūkstantmečiomokyklos
#tūkstantmečiomokyklos #TŪM.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. #TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Tūkstantmečio mokyklos

Plačiau

TŪM projekto lėšomis įsigyti interaktyvūs ekranai matematikos kabinetams

Projekto lėšomis įsigyti interaktyvūs ekranai matematikos kabinetams. Matematikos mokytojai  paįvairina ugdymo procesą, geba kurti interaktyvias pamokas ir sudomina gimnazistus, ateityje dalinsis praktine patirtimi su kolegomis.
Kartu su #tūkstantmečiomokyklos
#tūkstantmečiomokyklos #TŪM.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. #TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Tūkstantmečio mokyklos

Plačiau

Dalyvavome virtualiose įvadinėse Vilniaus TECH  paskaitose

Spalio 20-24 d. gimnazistai ir gamtos mokslų mokytojos V.Remečienė ir V. Micevičienė dalyvavo virtualiose įvadinėse Vilniaus TECH  paskaitose “Ateities inžinerija”. Mokiniai įgytas žinias pritaikys fizikos-inžinerijos laboratorijoje, realybėje atlikdami pasirinktas veiklas, konsultuosis su TŪM  STEAM socialiniais parneriais Vilniaus TECH atstovais.
Kartu su #@tūkstantmečiomokykla

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. “Tūkstantmečio mokyklų I” programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Plačiau

Gimnazistai gali tobulinti matematikos gebėjimus

Kėdainių „Atžalyno“ ir „Šviesiosios“ gimnazijų gimnazistai turi puikią galimybę tobulinti matematikos gebėjimus naudodami personalizuoto mokymo(si) platformą – „Elicėjus“.

Personalizuoto mokymosi platforma yra šiuolaikinė, dirbtiniu intelektu grįsta, ugdymo priemonė, kuria siekiama spręsti daugelį švietimo problemų ir uždavinių. Ši platforma yra pritaikyta individualiam mokymuisi, atsižvelgti į kiekvieno mokinio unikalius poreikius ir gebėjimus.
Platforma „Elicėjus kiekvienam mokiniui automatiškai sudaro asmeninį mokymosi kelią ir suteikia unikalią galimybę užglaistyti ankstesnėse klasėse susidariusias spragas. Interaktyvus, profesionalų sukurtas vaizdo ir užduočių turinys, paremtas realaus gyvenimo pavyzdžiais, bei žaidimifikacijos funkcijos suderinti taip, jog išlaikytų mokinių dėmesį ir motyvaciją. Platforma puikiai tinkama tiek mokymuisi klasėje, tiek savarankiškam mokymuisi. Mokytojui suteikiamos funkcijos ir statistika leidžia detaliai stebėti mokinio pažangą, suteikti tikslinę pagalbą bei iš tiesų personalizuoti ugdymą klasėje ir už jos ribų.
Kartu su @tūkstantmečiomokykla Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų I“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.
Plačiau
Skip to content