Gimnazijoje vyko rajoninis „Makaronų tiltai 2024“ čempionato atrankos etapas

Vasario 9 d. gimnazijoje vyko rajoninis „Makaronų tiltai 2024“ čempionato atrankos etapas, kurį organizavo TŪM socialinis partneris VILNIUS TECH ir gimnazijos fizikos mokytojos G.Paškevičienė ir V.Micevičienė. Čempionato metu buvo atliekami demonstratyviniai dalyvių pagaminti tiltų ir makaronų bandymai, siekiant išsiaiškinti, kurios komandos tiltas atlaikys didžiausią apkrovą. Renginyje dalyvavo maksimalus skaičius – 15 komandų.

Sveikinimai komandai  „KTU spagečiai”, kurių tiltas atlaikė 3.250kg. Laimėtojai gavo kvietimą dalyvauti finaliniame etape.

Renginio metu konsultacijas dalyviams konstravimo metu teikė vienas iš čempionato organizatorių Statybos fakulteto doc. dr. R.Jakubovskis. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Plačiau

TŪM lėšomis atnaujinta sporto erdvė

Atnaujinta sporto erdvė, kuri prisidės prie įtraukiojo ugdymo, taip pat didins gimnazistų pasiekimus, veiklos bus organizuojamos ir projekto  tinklaveikos metu.
Kartu su #tūkstantmečiomokyklos
#tūkstantmečiomokyklos #TŪM.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. #TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Tūkstantmečio mokyklos

Plačiau

TŪM projekto lėšomis įsigyti interaktyvūs ekranai matematikos kabinetams

Projekto lėšomis įsigyti interaktyvūs ekranai matematikos kabinetams. Matematikos mokytojai  paįvairina ugdymo procesą, geba kurti interaktyvias pamokas ir sudomina gimnazistus, ateityje dalinsis praktine patirtimi su kolegomis.
Kartu su #tūkstantmečiomokyklos
#tūkstantmečiomokyklos #TŪM.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. #TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Tūkstantmečio mokyklos

Plačiau

Dalyvavome virtualiose įvadinėse Vilniaus TECH  paskaitose

Spalio 20-24 d. gimnazistai ir gamtos mokslų mokytojos V.Remečienė ir V. Micevičienė dalyvavo virtualiose įvadinėse Vilniaus TECH  paskaitose “Ateities inžinerija”. Mokiniai įgytas žinias pritaikys fizikos-inžinerijos laboratorijoje, realybėje atlikdami pasirinktas veiklas, konsultuosis su TŪM  STEAM socialiniais parneriais Vilniaus TECH atstovais.
Kartu su #@tūkstantmečiomokykla

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. “Tūkstantmečio mokyklų I” programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Plačiau

Gimnazistai gali tobulinti matematikos gebėjimus

Kėdainių „Atžalyno“ ir „Šviesiosios“ gimnazijų gimnazistai turi puikią galimybę tobulinti matematikos gebėjimus naudodami personalizuoto mokymo(si) platformą – „Elicėjus“.

Personalizuoto mokymosi platforma yra šiuolaikinė, dirbtiniu intelektu grįsta, ugdymo priemonė, kuria siekiama spręsti daugelį švietimo problemų ir uždavinių. Ši platforma yra pritaikyta individualiam mokymuisi, atsižvelgti į kiekvieno mokinio unikalius poreikius ir gebėjimus.
Platforma „Elicėjus kiekvienam mokiniui automatiškai sudaro asmeninį mokymosi kelią ir suteikia unikalią galimybę užglaistyti ankstesnėse klasėse susidariusias spragas. Interaktyvus, profesionalų sukurtas vaizdo ir užduočių turinys, paremtas realaus gyvenimo pavyzdžiais, bei žaidimifikacijos funkcijos suderinti taip, jog išlaikytų mokinių dėmesį ir motyvaciją. Platforma puikiai tinkama tiek mokymuisi klasėje, tiek savarankiškam mokymuisi. Mokytojui suteikiamos funkcijos ir statistika leidžia detaliai stebėti mokinio pažangą, suteikti tikslinę pagalbą bei iš tiesų personalizuoti ugdymą klasėje ir už jos ribų.
Kartu su @tūkstantmečiomokykla Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų I“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.
Plačiau

Dalyvavome Tūkstantmečio mokyklos projekto renginyje

Rugsėjo 28 d. gimnazijos STEAM veiklų koordinatorė V.Kavaliauskienė dalyvavo “Tūkstantmečio mokyklos” projekto “TŪM jungtys I” renginyje keturių sričių koordinatoriams. Dalyviai aptarė lūkesčius ir bendrus tikslus, užmezgė bendradarbiavimo ryšius, kūrė tinklą, kuris sudarytų prielaidas su įkvėpimu kurti sėkmes.

Plačiau

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija yra viena iš šio projekto partnerių ir, kartu su Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių Šviesiąja gimnazija, Kėdainių „Ryto“ progimnazija bei Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, įgyvendins 1-3 punkte numatytas veiklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

TŪM programoje dalyvaujančias keturias mūsų rajono mokyklas pasieks beveik 3 mln. Eur investicijos, kurių dėka bus modernizuotos, įkurtos laboratorijos, edukacinės, sporto, kūrybiškumo, sensorinės poilsio, laisvalaikio erdvės, įsigyta reikalinga įranga bei priemonės. Dėmesio sulauks ir pedagogai – suplanuota daug kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų.

Vienas kertinių TŪM programos principų – tinklaveika, bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais, todėl TŪM programos investicijas gavusios mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis tiek atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis, tiek ir atnaujinta infrastruktūra.

Siekiami projekto rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis, (proc.);
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Plačiau
Skip to content