Darbo užmokestis 2023 m. IV ketvirtį

Pareigybės pavadinimas 2023 m.  IV ketv.
Vadovas, jo pavaduotojai 3928,07
Mokytojas (etatai) 1681,36
Vyresnysis mokytojas ( etatai) 1965,98
Mokytojas motodininkas ( etatai) 2324,84
Mokytojas ekspertas ( etatai) 3030,48
Specialistai ( pedagoginiai darbuotojai) 1901,14
Specialistai ( nepedagoginiai darbuotojai) 1707,17
Tarnautojai 1803,73
 Aptarnaujantis personalas 907,4
Skip to content