Vizija

Gimnazija, siekianti užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

Misija

Gimnazija suteikia galimybę  kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo  programas.

Gimnazija sudaro sąlygas mokinių bei mokytojų žinių, vertybių ir kompetencijų plėtrai.

Suteikia savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padeda tapti aktyviu visuomenės nariu, dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

Skip to content