Tyrimo tikslas: nustatyti  mokinių profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo poreikį gimnazijoje. Tyrime dalyvavo I – IV  klasių mokiniai. Šio tyrimo  duomenys  aptarti direkcijos posėdyje, mokinių ugdymo karjerai darbo grupėje, mokytojų metodikos grupėse ir panaudoti ugdymo karjerai darbe.

Apibendrinus rezultatus, gautos šios išvados:

  1. Tik 30% yra apsisprendę dėl savo profesijos ir beveik tiek pat mokinių stokoja informacijos dėl tolesnio mokymosi pasirimo.
  2. Svarbiausi dalykai, kuriuos mokiniai nurodė, renkantis profesiją yra savęs pažinimas, savo charakterio savybių, būtinų konkrečiai profesijai, atpažinimas.
  3. Daugumos mokinių nuomone, dažniausiai konsultacijas turėtų teikti mokyklos profesijos konsultantas. Kartais turėtų konsultuoti klasės vadovas ir retai  psichologas.
  4. Mokiniai nurodė, kad svarbiausi renginiai profesinio orientavimo srityje yra susitikimai su profesinio orientavimo specialistais, įvairių profesijų atstovais ir ekskursijos.
  5. Beveik pusei visų apklaustųjų mokinių labai trūksta žinių tiek apie profesinio ugdymo institucijas tvarką bei reikalavimus, studijų galimybes tiek apie tinkamumą pasirinktai profesijai.
Skip to content