Tyrimo tikslas: išsiaiškinti  I – III klasių, naujai atvykusių mokinių adaptaciją prie naujų mokymosi sąlygų  naujoje mokykloje.

Išanalizavus tyrimo rezultatus, gautos šios išvados:

  1. Dauguma mokinių sėkmingai prisitaikė prie naujų mokymosi sąlygų.
  2. Dauguma save vertina adekvačiai, tačiau trečdalis mokinių šiek tiek  per žemai.
  3. Keletas (18)  mokinių dar nėra sėkmingai prisitaikę naujoje  mokykloje.

Kadangi yra mokinių, kurie dar nėra visiškai adaptavęsi prie naujų mokymosi sąlygų, auklėtojams rekomenduojama atlikti  kiekvienos klasės mikroklimato  tyrimus, kuriais būtų siekiama išsiaiškinti  šiuos konkrečius mokinius ir padėti jiems prisitaikyti, teikiant visapusišką individualią pagalbą.

Skip to content