Dalyvaujame projekte

Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Plačiau

III – IV klasių gimnazistai dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos projekte „Sumanaus moksleivio akademija 2021-2022“ 

„Sumanaus moksleivio akademija“ – tai projektas, skirtas 9-12 klasių moksleivių pasirinktos mokslų krypties kūrybiško mąstymo bei praktinių įgūdžių lavinimui, kurio metu su moksleiviais žiniomis dalinsis VDU Žemės ūkio akademijos dėstytojai – geriausi savo sričių specialistai. Šiais metais siūloma rinktis verslumo, inžinerijos, gamtos mokslų bei ekologijos klases.  

Projektą sudaro keturi užsiėmimai-susitikimai mokslo metų eigoje. Užsiėmimų laikas individualiai derinamas pagal gimnazijos ar atskirų jos klasių poreikius.  

Planuojama, kad pirmieji trys užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, o ketvirtasis finalinis susitikimas – visiems projekto dalyviams kartu – VDU Žemės ūkio akademijoje (pagal epidemiologinės situacijos galimybes).  

Vasario 7 dieną vyko pirmasis virtualus  užsiėmimas  „Tvarus vartojimas – ar jis svarbus moksleiviui, verslininkui, inžinieriui, gamtininkui, ekologui? „ 

Sumanaus moksleivio akademija 2021-2022

Plačiau

Dalyvavome projekte  ” Profesionalios individualios konsultacijos ekonomiškai neaktyviems Kėdainių m. gyventojams”

2021 m. lapkričio – 2022 m. sausio mėn. IV klasių gimnazistai dalyvavo projekte  ” Profesionalios individualios konsultacijos ekonomiškai neaktyviems Kėdainių m. gyventojams”, kurį organizavo “Verslo mokymo centras”. Projekto metu gimnazistai dalyvavo nuotolinėse individualiose konsultacijose: profesinio orientavimo, gyvenimo aprašymo (CV), pasiruošimo darbo pokalbiui, savarankiškos veiklos planavimo, pagalbos įsidarbinant klausimais. 

Plačiau

Stažuotė Airijos švietimo institucijose

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kuperskienė dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuoto Nacionalinės švietimo agentūros projekto „TĘSK“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 stažuotėje Airijoje. Stažuotė Airijos švietimo institucijose buvo skirta pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio kūrimo komandos dalyviams. Keičiant Lietuvoje mokytojų rengimo sistemą ir sprendžiant jaunų mokytojų atėjimo į mokyklas galimybes projekte kuriamas ir išbandomas pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis. Stažuotės dalyviai susipažino su Airijos pradedančiųjų mokytojų įvedimo į darbą patirtimi, užsienio kolegų taikomomis priemonėmis, metodais, mentoriaus funkcijomis ir darbo organizavimu. Airijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema  yra centralizuota, joje integruota pradedančiųjų mokytojų stažuočių programa „Droichead“ („Tiltas“). Įdomu būtų susipažinti su privaloma stebėsenos metodika, pradedančiųjų mokytojų registracijos sistema, saugumo bei charakterio patikrinimo organizavimu ir praktinėmis taikymo Lietuvoje galimybėmis.

Stažuotės dalyvių susitikimai vyko Drumcondra švietimo pagalbos centre (Drumcondra Education Support Centre), Mokymo taryboje (Teaching Council), mokyklose (Šventojo Oliverio Bendruomeninėje mokykloje (St. Oliver’s Community College), Teach Na nDaoine šeimos išteklių centre (Teach Na nDaoine Family Resource Centre), Patrician vidurinėje mokykloje (Patrician Secondary School), Castleknock mokykloje (Castleknock College), St Aidan’s  mokykloje ( St Aidans`s Parish school) ir kt.). Dalyviai klausėsi įvairių institucijų atstovų pranešimų, dalyvavo moderuojamose diskusijose, grupinėse ir individualiose refleksijose, stiprino refleksijos ir įsivertinimo, nuolatinio tobulėjimo kompetencijas.

Susitikime su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Airijoje Marijumi Gudynu projekto dalyviai diskutavo apie Airijos švietimo sistemos ypatumus, pasidžiaugė lituanistinių mokyklų veikla Airijoje.

Plačiau

Gimnazija buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu

Sveikiname! Mūsų gimnazija buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto “ANYTHING IS POSSIBLE” veiklą. Tai reiškia, kad mūsų mokinių ir mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.
Taip pat,  projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu 
www.etwinning.net.

Projekto vadovė – Aušra Nesterovienė, Programos „Asmeninis tobulėjimas“ vadovė.

Plačiau

Gimnazijoje 2014-2015 m.m. įgyvendinamas tarptautinis projektas “ANYTHING IS POSSIBLE”

jau r i e d a…

Pagrindiniai projekto tikslai: puoselėti savanorystės principus ir savanoriškų veiklų pagalba ugdyti socialiai atsakingą pilietį.

Visų pirma subūrėme šaunią ir atsakingą projekto komandą. Projekto dalyviai tapo projekto idėjos šeimininkais: jie ne tik dalyvaus aktyviose veiklose, bet ir kurs pristatymus, dalinsis informacija apie vykdomas savanorystės principais grindžiamas veiklas.

Projekto komandoje ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Mokytojo Valdo ir  Kūrybinių dirbtuvių pagalba pristatėme mokyklą mūsų projekto partneriams  https://www.youtube.com/watch?v=5GjK96hK5cQ  ,sukūrėme plakatą ir jau suplanavome artimiausias savanorystės projektines veiklas :

2014 m. gruodžio 19 d. dalyvausime, kursime ir padėsime renginyje, skirtame socialiai remtiniems vaikams Dienos centre („Laiptai į viltį“); 2014 m. gruodžio 21 d. prisijungsime prie Padėkos popietės Kėdainių mieste ir visą gruodžio mėn. talkinsime  veiklose „Žiemiški džiaugsmai“ (parama ruošiant dovanėles ir kt.).

Plačiau

,,Mokyklos ir šeimos sėkminga partnerystė”

Lapkričio 13 dieną gimnazijos mokytojai, dalyvaujantys projekte ,,T klasė” ,  dalyvavo Panevėžio Alfonso Lipniū560progimnazijoje vykusioje Respublikinėje-metodinėje praktinėje konferencijoje ,,Mokyklos ir šeimos sėkminga partnerystė”. Jos metu mokytojos Valda Ašmontienė ir Aušra Ščiukienė skaitė pranešimą ,,Kartų kaita mokykloje”.

Plačiau – http://tklase.jimdo.com/respublikin%C4%97-metodin%C4%97-praktin%C4%97-konferencija-mokyklos-ir-%C5%A1eimos-s%C4%97kminga-partneryst%C4%97/

Plačiau
Skip to content