ĮSAKYMAS    DĖL  GIMNAZIJOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO

2022 m. gruodžio 31 d. Nr.V-137

Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi,

T v i r t i n u patikslintą  sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:

direktoriaus pavaduotojo ugdymui;

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams;

pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjo;

vyriausiojo buhalterio;

ūkio administratoriaus.

Skip to content