Klausėmės paskaitų jaunimui aktualiomis temomis

Birželio 15 d. AGA IIIII klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Justina Koriznaite, Ji skaitė įtraukiančią paskaitą „Jaunimo politikos įgyvendinimas Kėdainių rajone” ir kvietė diskutuoti rūpimais klausimais. Gimnazistams paskaitą „Confidence and Growth Mindset” vedė Jurga Bulotienė. Paskaitos metu gimnazistai kalbėjosi apie vieną svarbiausių asmenybės savybių – pasitikėjimą savimi, svarstė, koks mąstymo būdas padeda šį bruožą ugdyti. Praktinės užduotys padėjo giliau pažvelgti į save, atpažinti ribojančius įsitikinimus, nuostatas ir rasti stipriąsias savo puses, vidinę motyvaciją ir puoselėti kūrybiškumą.

Plačiau

Dalyvavome integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM centre

Birželio 14 d. AGA I-III klasių mokiniai dalyvavo integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Fizikos ir inžinerijos laboratorijoje mokiniai išsiaiškino medžiagų šilumines savybes. Bandymų metu jie ištyrė šilumos izoliavimo ir perdavimo būdus, medžiagų šiluminį plėtimąsi, šiluminę varžą. Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje mokiniai kūrė mikrovaldiklių (Micro:bit) su jutikliais valdymui programas, taikė IT, technologijų, muzikos žinias ir gebėjimus realiose situacijose. Naudodamiesi laisvai prieinamomis konstrukcinėmis medžiagomis, konstravo robotus (dėžinukus) ir taikydami vaizdo, garso, šviesos ir judesio funkcijas programavo jų veikimą.

Plačiau

Lankėmės atvirajame jaunimo centre, kitose institucijose ir įmonėse

Birželio 13 d. AGA I-III klasių mokiniai stiprino savo bendrąsias, karjeros ir dalykines kompetencijas dalyvaudami įvairiose veiklose. Mokiniai lankėsi atvirajame jaunimo centre „Lang’as”, Kalbų mokykloje, UAB „Daumantai LT”, UAB „LTP Texdan”, Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, Kėdainių rajono policijos komisariate. Ekskursijos po Kėdainių senamiestį metu dar kartą pasitikrino Kėdainių miesto istoriją. Dėkojame visoms Kėdainių institucijoms, mielai mus priėmusioms, papasakojusioms apie save, organizavusioms susitikimus ir veiklas.

Plačiau
Skip to content