Dalyvavome pilotiniame projekte – simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“

Lapkričio 23 d. Ia ir Ib klasių 15 mokinių dalyvavimo pilotiniame projekte – simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“. Lietuvoje buvo atrinktos trys gimnazijos. Lygiagrečiai šis projektas išbandomas Latvijoje, Estijoje, Čekijoje ir Rusijoje. Mokiniai išbandė Senaryon platformą, įsijautė į merės, merės pavaduotojo, „Žaliojo miesto“, Fontos miesto pramoninkų asociacijos, startuolių asociacijos „Pro Fonta“, „Fontouris“,  Fridays for future direktoriaus ir pavaduotojo vaidmenis, strategavo ir diskutavo prie apskrito stalo, kaip galima tvariai pakeisti Fonta miesto aplinką. Gimnazistai priėmė sprendimus, kaip suderinti du dalykus,  apie kuriuos daugelis sako, kad jie nesuderinami: klimato apsaugą ir ekonomikos augimą. 

Paraišką Goethe’s institutui dėl dalyvavimo pateikė Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja R. Misiūnienė.  

Plačiau

Projektas ,,Integruotas gamtos mokslų ir vokiečių kalbos mokymas”

Mokykla antrus metus dalyvauja Goethe’s instituto organizuojamame projekte ,,Integruotas matematikos ir vokiečių kalbos mokymas”. Dalyko ir užsienio kalbos mokymas (is) – tai dalyko mokymas(is) užsienio kalba, pamokoje derinant užsienio ir gimtosios kalbos vartojimą dalyko turiniui perteikti.

Projekte dalyvauja vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė ir matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė. Mokytojos nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose ir mokymuose, stebi integruotas pamokas kitose mokyklose, veda ,,Atžalyno” gimnazijoje integruotas vokiečių kalbos ir matematikos pamokas bei dalijasi savo patirtimi su kitų mokyklų projekto dalyviais. Šiuo metu projekte dalyvauja 52 Lietuvos mokyklos.

Mūsų mokykloje šiais metais projektinę veiklą vykdo Iab, IIad klasių mokiniai.

Plačiau
Skip to content