Nuotolinis pilotinio projekto „Klimatui neutralus miestas“ baigiamasis renginys

2021 m. gruodžio 9 dieną įvyko nuotolinis pilotinio projekto „Klimatui neutralus miestas“ baigiamasis renginys, kuriame susirinko trijų projekte dalyvavusių gimnazijų moksleiviai ir jų mokytojos:

Jurgita Valentukonienė ir Lina Šapkauskienė iš Kauno Jono Jablonskio gimnazija

  1. Aina Būdvytytė ir Joana Mikšriūnienė iš Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Ramunė Misiūnienė ir Aurelija Kuperskienė iš Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazija

Dalyvius pasveikino ir pasidžiaugė projekto sėkme Vilniaus Goethe’s instituto direktorius Michael Müller-Verweyen. Projekte teisėjavusi Jaunimo debatai asociacijos narė Viltė Sinkevičiūtė kreipėsi į mokinius bei pasidalino savo mintimis bei gyvenimiška patirtimi, kodėl svarbu gebėti diskutuoti ir įsitraukti į komandinį darbą. Taip pat iš Viltės lūpų išgirdome, kad šio konkurso nugalėtoja tapo Šiaulių „Romuvos“ gimnazija!

Visi mokiniai, mokinės ir mokytojos gavo atšvaitines gertuves su projekto logotipu, o kiekvienai mokyklai kaip apdovanojimas įteiktas vadinamasis „Moderatorenkoffer“ – priemonių rinkinys seminarų ir konferencijų vedimui.

Projektas – tai praturtinanti patirtis dirbant tarptautinėje komandoje ir labai įkvėpiantis darbas su Lietuvos pedagogais ir mokiniais. Gerą ir prasmingą mokytojo darbą pažymi mokinių atsiliepimai, kad šis simuliacijos žaidimas paskatino susidraugauti, labiau suartino žaidėjus ir žaidėjas klasės ar mokyklos lygmeniu.

 

Plačiau

Dalyvavome pilotiniame projekte – simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“

Lapkričio 23 d. Ia ir Ib klasių 15 mokinių dalyvavimo pilotiniame projekte – simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“. Lietuvoje buvo atrinktos trys gimnazijos. Lygiagrečiai šis projektas išbandomas Latvijoje, Estijoje, Čekijoje ir Rusijoje. Mokiniai išbandė Senaryon platformą, įsijautė į merės, merės pavaduotojo, „Žaliojo miesto“, Fontos miesto pramoninkų asociacijos, startuolių asociacijos „Pro Fonta“, „Fontouris“,  Fridays for future direktoriaus ir pavaduotojo vaidmenis, strategavo ir diskutavo prie apskrito stalo, kaip galima tvariai pakeisti Fonta miesto aplinką. Gimnazistai priėmė sprendimus, kaip suderinti du dalykus,  apie kuriuos daugelis sako, kad jie nesuderinami: klimato apsaugą ir ekonomikos augimą. 

Paraišką Goethe’s institutui dėl dalyvavimo pateikė Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja R. Misiūnienė.  

Plačiau

Projektas ,,Integruotas gamtos mokslų ir vokiečių kalbos mokymas”

Mokykla antrus metus dalyvauja Goethe’s instituto organizuojamame projekte ,,Integruotas matematikos ir vokiečių kalbos mokymas”. Dalyko ir užsienio kalbos mokymas (is) – tai dalyko mokymas(is) užsienio kalba, pamokoje derinant užsienio ir gimtosios kalbos vartojimą dalyko turiniui perteikti.

Projekte dalyvauja vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė ir matematikos mokytoja Aušra Matažinskienė. Mokytojos nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose ir mokymuose, stebi integruotas pamokas kitose mokyklose, veda ,,Atžalyno” gimnazijoje integruotas vokiečių kalbos ir matematikos pamokas bei dalijasi savo patirtimi su kitų mokyklų projekto dalyviais. Šiuo metu projekte dalyvauja 52 Lietuvos mokyklos.

Mūsų mokykloje šiais metais projektinę veiklą vykdo Iab, IIad klasių mokiniai.

Plačiau
Skip to content