Pavardė, vardas Pareigos
Abarienė Irutė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Abarius Regimantas Kūno kultūros mokytojas -metodininkas
Aksomaitytė-Ščiukienė  Aušra Neformaliojo ugdymo mokytoja, menų mokytoja- metodininkė, IId klasės vadovė
Amniakova Tatjana Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, IIIb klasės vadovė
Ardavičienė Laima Anglų kalbos mokytoja – metodininkė
Ašmontienė Valda Muzikos mokytoja – metodininkė, IVa, c klasių vadovė
Augustinavičienė Ramunė Vokiečių k.  vyr. mokytoja
Baltrimavičienė Dalia Matematikos vyr.  mokytoja
Berankienė Rūta Anglų kalbos mokytoja – metodininkė, Ic klasės vadovė
Bernotavičius Virgaudas Technologijų vyr. mokytojas
Bitkovienė Neringa Istorijos mokytoja – metodininkė
Blinstrubienė Lina Istorijos  mokytoja – metodininkė, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja
Butkus Dainius Kūno kultūros vyr. mokytojas
Cicėnienė Rasa Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyr. mokytoja
Čiužienė Dalia Informacinių technologijų operatorė, fizikos vyr. mokytoja
Danielienė Sonata Matematikos  vyr. mokytoja, IIe klasės vadovė
Dapkevičius Romualdas Informacinių technologijų  mokytojas – metodininkas
Giedraitytė Vitalija Anglų kalbos vyr.  mokytoja
Januškonė Jovita Bibliotekininkė
Kanišauskaitė Karolina Bibliotekininkė
Kavaliauskienė Vaida Dailės vyr. mokytoja, IVd klasės vadovė
Kaziukonis Valdas Etikos mokytojas metodininkas
Klevinienė Vaida Biologijos mokytoja-metodininkė
Klimkevičienė Rima Laborantė
Krapikienė Asta Lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė, Ia klasės vadovė
Levanas Dainius Fizikos – astronimijos vyr. mokytojas
Liubinienė Inga Anglų kalbos vyr. mokytoja
Lukoševičius Tadas Kūno kultūros vyr. mokytojas
Mackevičius Žydrūnas Geografijos mokytojas metodininkas
Markevičienė Neringa Muzikos mokytoja-metodininkė, IVe klasės vadovė
Matažinskienė Aušra Matematikos mokytoja-metodininkė
Matulienė Deimantė Anglų kalbos mokytoja-metodininkė
Matulis Tomas Kūno kultūros vyr. mokytojas, informacinių technologijų vyr.  mokytojas
Mažeikienė Julija Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė
Micevičienė Vida Fizikos mokytoja – metodininkė
Mickevičius Rolandas Neformaliojo ugdymo  vyr. mokytojas
Mikulskienė Ramunė Anglų kalbos vyr. mokytoja, IVb klasės vadovė
Mockienė Rasa Istorijos mokytoja-metodininkė, IIa klasės vadovė
Nurdinova Daiva Dailės mokytoja – metodininkė, IIId klasės vadovė
Paliūnytė Nemira Anglų kalbos vyr. mokytoja
Paulauskė Monika Matematikos mokytoja, Ie klasės vadovė
Paulauskienė Vilma Socialinė pedagogė – metodininkė
Petrėtis Antanas Administratorius, ekonomikos mokytojas, veiklos stebėsenos specialistas
Petrulis Gintaras Direktorius, matematikos vyr.mokytojas
Pilibienė Danutė Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja
Remenčienė Vera Biologijos mokytoja – metodininkė, IIb klasės vadovė
Rutkauskienė Audra Praktinės firmos kuratorė, geografijos vyr. mokytoja, ekonomikos vyr. mokytoja, IIIa klasės vadovė
Šilkaitienė Diana Lietuvių kalbos mokytoja- ekspertė
Stanevičienė Violeta Informacinių technologijų  mokytoja – metodininkė
Stanionienė Asta Vyr. buhalterė
Stankūnienė Rasida Chemijos vyr. mokytoja
Sviderskienė Virginija Chemijos vyr. mokytoja
Tikniuvienė Asta Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Id klasės vadovė
Urbšys Andrius Kūno kultūros mokytojas – metodininkas
Urbonavičienė Vaida Technologijų mokytoja – metodininkė, IIIc klasės vadovė
Vaiginienė Jūratė Neformaliojo ugdymo mokytoja, laborantė
Vaitkevičienė Violeta Rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos vyr.mokytoja, Ib klasės vadovė
Želnienė Zita Lietuvių kalbos mokytoja – metodininkė
Žikienė Regina Tikybos vyr. mokytoja, IIc klasės vadovė
Skip to content