Pavardė, vardas Pareigos
Abarienė Irutė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Abarius Regimantas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
Aksomaitytė-Ščiukienė  Aušra Neformaliojo ugdymo mokytoja, menų mokytoja metodininkė, IIId klasės vadovė
Amniakova Tatjana Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, IVb klasės vadovė
Ardavičienė Laima Anglų kalbos mokytoja  metodininkė
Ašmontienė Valda Muzikos mokytoja  metodininkė, Id, IIIa klasių vadovė
Augustinavičienė Ramunė Vokiečių k.  vyr. mokytoja
Baltrimavičienė Dalia Matematikos vyr.  mokytoja
Berankienė Rūta Anglų kalbos mokytoja  metodininkė, IIc klasės vadovė
Bernotavičius Virgaudas Technologijų vyr. mokytojas
Bitkovienė Neringa Istorijos mokytoja  metodininkė
Blinstrubienė Lina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos  mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė
Butkus Dainius Kūno kultūros vyr. mokytojas
Cicėnienė Rasa Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyr. mokytoja
Čiužienė Dalia Informacinių technologijų operatorė, fizikos vyr. mokytoja
Dapkevičius Romualdas Informacinių technologijų  mokytojas  metodininkas
Giedraitytė Vitalija Anglų kalbos vyr.  mokytoja
Gustas Artūras Ūkio administratorius
Januškonė Jovita Bibliotekininkė
Kanišauskaitė Karolina Bibliotekininkė
Karalienė Gintarė Duomenų bazių tvarkytoja
Kavaliauskienė Vaida Dailės vyr. mokytoja, Ic klasės vadovė
Kaziukonis Valdas Etikos mokytojas metodininkas
Klevinienė Vaida Biologijos mokytoja metodininkė
Klimkevičienė Rima Laborantė
Krapikienė Asta Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, IIa klasės vadovė
Liubinienė Inga Anglų kalbos vyr. mokytoja
Lukoševičius Tadas Kūno kultūros vyr. mokytojas
Mackevičius Žydrūnas Geografijos mokytojas metodininkas
Markevičienė Neringa Muzikos mokytoja metodininkė, Ie klasės vadovė
Matažinskienė Aušra Matematikos mokytoja metodininkė
Matulienė Deimantė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, Ib klasės vadovė
Matulis Tomas Kūno kultūros vyr. mokytojas, informacinių technologijų vyr.  mokytojas
Mažeikienė Julija Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė
Micevičienė Vida Fizikos mokytoja  metodininkė
Mickevičius Rolandas Neformaliojo ugdymo  vyr. mokytojas
Mikulskienė Ramunė Anglų kalbos vyr. mokytoja
Mockienė Rasa Istorijos mokytoja metodininkė
Nurdinova Daiva Dailės mokytoja  metodininkė, IVd klasės vadovė
Paliūnytė Nemira Anglų kalbos vyr. mokytoja
Paškevičienė Giedrė Fizikos ir astronomijos mokytoja  metodininkė
Paulauskė Monika Matematikos mokytoja
Paulauskienė Vilma Socialinė pedagogė  metodininkė, IIe klasės vadovė
Petrulis Gintaras Direktorius, matematikos vyr.mokytojas
Pilibienė Danutė Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja
Remenčienė Vera Biologijos mokytoja  metodininkė, IIIb klasės vadovė
Rimdžiūtė Laura Administratorė
Rutkauskienė Audra Praktinės firmos kuratorė, geografijos vyr. mokytoja, ekonomikos vyr. mokytoja, IVa klasės vadovė
Stanevičienė Violeta Informacinių technologijų  mokytoja  metodininkė
Stanionienė Asta Vyr. buhalterė
Stankūnienė Rasida Chemijos vyr. mokytoja
Sviderskienė Virginija Chemijos vyr. mokytoja
Šilkaitienė Diana Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Tikniuvienė Asta Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė, IId klasės vadovė
Urbšys Andrius Kūno kultūros mokytojas  metodininkas
Urbonavičienė Vaida Technologijų mokytoja  metodininkė, IVc klasės vadovė
Vaiginienė Jūratė Neformaliojo ugdymo mokytoja, laborantė
Vaitkevičienė Violeta Rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos vyr.mokytoja, IIb klasės vadovė
Želnienė Zita Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė
Žikienė Regina Tikybos vyr. mokytoja, IIIc klasės vadovė
Skip to content