Pavardė, vardas Pareigos
Abarienė Irutė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Abarius Regimantas Kūno kultūros mokytojas -metodininkas
Aksomaitytė-Ščiukienė  Aušra Neformaliojo ugdymo mokytoja, menų mokytoja- metodininkė, Id klasės vadovė
Amniakova Tatjana Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, IIb klasės vadovė
Ardavičienė Laima Anglų kalbos mokytoja – metodininkė
Ašmontienė Valda Muzikos mokytoja – metodininkė, IIIa, c klasių vadovė
Baltrimavičienė Dalia Matematikos vyr.  mokytoja
Berankienė Rūta Anglų kalbos mokytoja – metodininkė, IVd klasės vadovė
Bernotavičius Virgaudas Technologijų vyr. mokytojas
Bitkovienė Neringa Istorijos mokytoja – metodininkė
Blinstrubienė Lina Istorijos  mokytoja – metodininkė, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, IVe klasės vadovė
Butkus Dainius Kūno kultūros vyr. mokytojas
Cicėnienė Rasa Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyr. mokytoja
Čiužienė Dalia Informacinių technologijų operatorė, fizikos vyr. mokytoja
Danielienė Sonata Matematikos  vyr. mokytoja, Ie klasės vadovė
Dapkevičius Romualdas Informacinių technologijų  mokytojas – metodininkas
Giedraitytė Vitalija Anglų kalbos vyr.  mokytoja
Januškonė Jovita Bibliotekininkė
Kanišauskaitė Karolina Bibliotekininkė
Kavaliauskienė Vaida Dailės vyr. mokytoja, IIId klasės vadovė
Kaziukonis Valdas Etikos mokytojas metodininkas
Krapikienė Asta Lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė
Klimkevičienė Rima Laborantė
Kuperskienė Aurelija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Liubinienė Inga Anglų kalbos vyr. mokytoja
Lažinskienė Rasa Chemijos mokytoja metodininkė
Lukoševičius Tadas Kūno kultūros vyr. mokytojas
Mackevičius Žydrūnas Geografijos mokytojas metodininkas
Markevičienė Neringa Muzikos mokytoja-metodininkė, IIIe klasės vadovė
Matažinskienė Aušra Matematikos mokytoja-metodininkė,
Matulienė Deimantė Anglų kalbos vyr.  mokytoja, IVc klasės vadovė
Matulis Tomas Kūno kultūros vyr. mokytojas, informacinių technologijų vyr.  mokytojas
Mažeikienė Julija Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė
Micevičienė Vida Fizikos mokytoja – metodininkė
Mickevičius Rolandas Neformaliojo ugdymo  vyr. mokytojas
Mikulskienė Ramunė Anglų kalbos vyr. mokytoja, IIIb klasės vadovė
Misiūnienė Ramunė Vokiečių k.  mokytoja-metodininkė
Mockienė Rasa Istorijos vyr.  mokytoja, Ia klasės vadovė
Nurdinova Daiva Dailės mokytoja – metodininkė, IId klasės vadovė
Paliūnytė Nemira Anglų kalbos vyr. mokytoja
Paulauskienė Vilma Vyr. socialinė pedagogė
Petrėtis Antanas Administratorius, ekonomikos mokytojas, veiklos stebėsenos specialistas
Petrulis Gintaras Direktorius, matematikos vyr.mokytojas
Pilibienė Danutė Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja
Remenčienė Vera Biologijos mokytoja – metodininkė, Ib klasės vadovė
Rutkauskienė Audra Praktinės firmos kuratorė, geografijos vyr. mokytoja, ekonomikos vyr. mokytoja, IIa klasės vadovė
Šilkaitienė Diana Lietuvių kalbos mokytoja- ekspertė
Stanevičienė Violeta Informacinių technologijų  mokytoja – metodininkė
Stanionienė Asta Vyr. buhalterė
Sviderskienė Virginija Chemijos vyr. mokytoja, IVa klasės vadovė
Tikniuvienė Asta Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, IVb klasės vadovė
Urbšys Andrius Kūno kultūros mokytojas – metodininkas
Urbonavičienė Vaida Technologijų mokytoja – metodininkė, IIc klasės vadovė
Ūsienė Irena Biologijos mokytoja-ekspertė
Vaiginienė Jūratė Neformaliojo ugdymo mokytoja, laborantė
Vaitkevičienė Violeta Rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos vyr.mokytoja, IIe klasės vadovė
Želnienė Zita Lietuvių kalbos mokytoja – metodininkė
Žikienė Regina Tikybos vyr. mokytoja, Ic klasės vadovė
Žižnevičienė Danutė Matematikos mokytoja – metodininkė
Skip to content