http://www.lamabpo.lt/  Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm – atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema AIKOS

www.uzt.lt – užimtumo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

http://www.europass.lt/ – su asmens kvalifikacija  susiję dokumentai: pažymėjimai, sertifikatai

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

https://smsm.lrv.lt/ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

https://lksa.lt/ – Lietuvos karjeros specialistų asociacija
https://www.lmnsc.lt/ – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
https://www.skvc.lt/ – Studijų kokybės vertinimo centras
https://vsf.lrv.lt/ – Valstybinis studijų fondas
https://www.smpf.lt/lt/ – Švietimo mainų paramos fondas
https://www.nec.lt/ – Nacionalinis egzaminų centras
Skip to content