Gimnazija dirba penkias darbo dienas per savaitę.

Mokytojų darbo laikas nenormuojamas, jie dirba pagal patvirtintą tvarkaraštį.

 

Gimnazijoje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas:

  • gimnazijos administracija dirba nuo 7.30 val. iki 16.00 val.;
  • darbo pabaiga prieššventinėmis dienomis viena valanda trumpesnė;
  • darbo laikas ir pertraukos sargams, valytojoms ir kitiems etatiniams darbuotojams nustatomas  pagal direktoriaus patvirtintą grafiką;
  • bibliotekos ir informacinio centro darbo pradžia 7.45val.; darbo pabaiga 16.15 val.;
  • pamokos trukmė –  45 minutės,

 

Valgyklos darbo laikas:

4.1.   valgykla dirba  9.00 val. – 14.30 val.;

4.2.   moksleiviai maitinami: 10.35

Esant poreikiui, organizuojamas tausojamasis mokinių maitinimas. Sąrašą valgyklos vedėjai pateikia mokyklos sveikatos priežiūros specialistas.

Skip to content