Direktorius – Gintaras Petrulis
Tel. (8 347) 60230, el. paštas   gintaras.petrulis@atzalynogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Rasa Cicėnienė
Tel. (8 347) 60528 el. paštas   rasa.ciceniene@atzalynogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Lina Blinstrubienė,
el. paštas   lina.blinstrubiene@atzalynogimnazija.lt

Socialinė pedagogė – Vilma Paulauskienė,
el. paštas   vilma.paulauskiene@atzalynogimnazija.lt

Ūkio administratorius – Artūras Gustas,
Tel. (8 347) 60528,  el. paštas arturas.gustas@atzalynogimnazija.lt

Raštinės vedėja – Rita Mackevičienė
Tel. (8 347) 60230, el. paštas   rita.mackeviciene@atzalynogimnazija.lt

Vyr. buhalterė – Asta Stanionienė
Tel. (8 347) 60230, el. paštas   asta.stanioniene@atzalynogimnazija.lt

Administratorė – Laura Rimdžiūtė
Tel. (8 347) 60230, el. paštas   laura.rimdziute@atzalynogimnazija.lt

Duomenų bazių tvarkytoja – Gintarė Karalienė
Tel. (8 347) 60230, el. paštas   gintare.karaliene@atzalynogimnazija.lt

Bibliotekininkės – Karolina Kanišauskaitė, Jovita Januškonė
Tel. (8 347) 60528,

el. paštas   karolina.kanisauskaite@atzalynogimnazija.lt

jovita.januskone@atzalynogimnazija.lt

Psichologė – Asta Sadauskienė
Tel. (8 347) 60528, el. paštas    asta.sadauskiene@atzalynogimnazija.lt

 

Skip to content