Vienas pagrindinių mokymo proceso organizavimo sunkumų – mokymo krūvio optimizavimas. Tyrimų duomenys, pedagogų diskusijose išsakomos nuomonės, kita informacija rodo, kad mokymo krūvis šiuo metu mokyklose yra per didelis. Jis žalingas moksleivių sveikatai, apsunkina mokymąsi, pedagogų darbą, menkina mokymosi pasiekimus, turi kitų negatyvių pasekmių.

       Svarbus klausimas, ar gimnazijoje yra  kokie išorinio (priklausantys daugiausia nuo mokyklos) ir vidinio (rpikausantys nuo paties mokinio) pobūdžio veiksniai, lemiantys  minėtą problema.

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ar gimnazijoje yra per didelio mokymosi  krūvio problema, kokios jos priežastys ir jų įtaka. 

      Išvados

  1. Dalis mokinių per ilgai ruošiasi pamokoms ir per mažai turi  laisvo laiko.
  2. Kai kuriuos dalykus mokiniai mokosi ne nuosekliai, o tik prieš kontrolinius darbus ir ne visada gerai susikaupę.
  3. Tikėtina, kad mokiniai ne visiškai gerai susiplanuoja savo veiklą (neformaliojo ugdymo užsiėmimus, koorepetitorius ir kt.).
  4. Pasitaiko keli atsiskaitomieji darbai per savaitę, kai kurie mokytojai užduoda namų darbus atostogoms, o kartais atsiskaitymą iš viso skyriaus įvardija kaip apklausą raštu, ar savarankišku darbu  ir tai turi įtakos  mokymosi krūviui.

Rekomendacijos

  1. Namų darbų užduotis skirti tikslingai, įtvirtinant pamokoje išdėstytą medžiagą, ir juos patikrinti.
  2. Skatinti mokinius produktyviai dirbti pamokose. Daugiau dėmesio skirti nuosekliam vertinimui, o  ne tik atsiskaitymams kontrolinių darbų metu.
  3. Tiksliai įvardinti  mokiniams, koks bus atsiskaitymas: ar  iš 1 – 2 skyrių, ar tai kontrolinis iš viso skyriaus, ar savarankiškas darbas.
  4. Namų užduotis mokiniai turi atlikti sistemingai ir susikaupę,  neužsiimdami pašaliniais darbais (bendravimu su draugais, naršymu internete, kompiuteriniais žaidimais), atidžiai ir produktyviai dirbti pamokose, kad namuose gebėtų greičiau ir kokybiškiau atlikti užduotis.
  5.  Mokiniai turėtų teisingai  susiplanuoti dienos rėžimą, atsisakyti kai kurių neformalių užsiėmimų ir skirti laiko laisvalaikiui ir poilsiui.
Skip to content