Ekologų klubas mokykloje gyvuoja jau ne pirmus metus. Ekologų klubo narius vienija meilė gamtai, jos vertybėms. Ekologų klubas kiekvienais metais pasipildo vis naujais nariais. Nuo 2005 metų mokykla dalyvauja gamtosauginių mokyklų programoje. Už ekologinę ir gamtosauginę veiklą  kiekvienais metais gimnazijai įteikiama Žalioji vėliava

Dalyvaujame socialiniame projekte „Mums rūpi“. Projekto tikslas atkreipti dėmesį į atliekų rūšiavimo problemą bei sukurti rūšiavimo viziją patrauklią jaunimui. Tikimės, kad mokiniai, įgavę pagrindines žinias apie rūšiavimą, pabandys pritaikyti tai praktikoje.

Ekologų klubo veikla
Dalyvavimas respublikiniuose ir rajono organizuojamuose ekologiniuose projektuose. Įvairių gamtosauginių parodų, akcijų organizavimas, kultūrinės – pažintinės išvykos po Lietuvą, įvairūs gamtiniai tyrimai rajono ribose, projektų kūrimas ir vykdymas mokyklos mokiniams bei mokyklos bendruomenei.

Klubo tikslas – savarankiškai kartu su mokyklos bendruomene atidžiau ir rūpestingiau pažvelgti į mūsų aplinką, puoselėti ją, ugdyti kūrybines ir menines raiškos formas.

Klubo uždaviniai:
skiepyti gebėjimą suvokti gamtos unikalumą ir harmoniją;
propaguoti gamtos apsaugos, aplinkos tvarkymo idėjas
skatinti mokinių kūrybinę iniciatyvą, gamtos grožio atskleidimą įvairiomis formomis.

Tradiciniais tapę renginiai:
Rudens darbelių paroda paskutinį rugsėjo savaitgalį, akcija “Mieste be automobilio”, paroda “Kalėdų belaukiant”, akcija „Padėkime miško gyventojams baltuoju metų laiku“, Žemės dienos paminėjimas, akcija “Darom”, medelių sodinimas miške.

Bendradarbiavimas:
2008 m. gruodžio 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Anykščių A.Baranausko vidurinės mokyklos ekologų klubu.

Akcijos:

„Mieste be automobilio“

„Padėkime miško gyventojams baltuoju metų laiku“

„Darom“

„Pasitikime parskrendančius paukščius“

Bendradarbiavimas su Anykščių A.Baranausko vidurinės mokyklos ekologų klubu

Išvykos: kultūrinės pažintinės ekskursijos po Lietuvą, Latviją

Projektai: Ekologinis projektas „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“

Renginiai: Žemės diena. Tyrėjų naktis, Erdvėlaivis „Žemė“

Skip to content