SAVIIZOLIACIJOS PAKEITIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2142 įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 9 priedu „Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju covid-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu, keičiasi izoliavimosi tvarka.

Trumpėja izoliacijos terminas iki 10 d.,

Nesiizoliuoja sutikę testuotis, tik esant covid-19 susirgimui, pagal nustatytą 9 priede algoritmą (tam reikalingi tėvų sutikimai ).

Testuotis ir izoliuotis nereikės asmenims, kurie persirgę covid-19 liga arba pasiskiepiję.

Plačiau galima skaityti: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3

Informacija apie COVID – 19 ligą ir pagalbos galimybes

Gimnazijoje 2021 m. rugsėjo 22 d. buvo pasiskiepiję 230 (45,91%) mokinių. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 7 d., kiekvieną pirmadienį, gimnazijoje vyksta mokinių testavimas savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais.

Pageidaujantiems testuotis greitaisiais antigeno mokiniams iki 16 metų sutikimus pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai), o 16 – mečiai ir vyresni – pasirašo patys.

https://www.youtube.com/watch?v=Zx-9tzQUXuI

Sveikatos žinias ir informaciją apie Covid – 19 gimnazijos bendruomenei teikia sveikatos priežiūros specialistė Gražina Bičkienė. Tel. 8 694 17607

Vaikų nuo 12 metų skiepijimas

Informacija abiturientams apie skiepus: https://www.smm.lt/web/lt/mokiniams-ir-studentams/info-abitur-duk

COVID-19 pandemijos valdymo priemonės https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

COVID-19 testai: kuo skiriasi? https://www.smm.lt/web/lt/info-vakcina/covid-testai

Naudingą informaciją apie COVID-19 galima rasti: http://nvsc.lrv.lt

https://mokyklabecovid.lt

Skip to content