Klubas įsikūrė 1992 metais. Gimnazistų Klubas vienija aktyvius, veiklius ir norinčius turiningai leisti laisvalaikį gimnazistus. Jo veikloje nuolat dalyvauja apie penkiasdešimt I – IV klasių gimnazistų.

Klubo tikslai: tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais gimnazijos bendruomenės nariais. Kūrybiškai organizuoti moksleivių laisvalaikį. Skatinti gimnazistus organizuoti ir dalyvauti ne tik gimnazijos, bet ir rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose. Bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus projektus. Kartu kurti klubo tradicijas, atsižvelgiant į pasiūlymus laisvalaikio idėjoms.

Skip to content