Judėjimas “Jaunieji policijos rėmėjai” (toliau – JPR) yra savanoriškas moksleivių susivienijimas, įsteigtas padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

JPR nariai

JPR nariu gali būti kiekvienas moksleivis, sulaukęs 14 metų, nepriekaištingo elgesio, norintis dalyvauti šiame judėjime;
2. Moksleivis, norintis tapti JPR nariu, susipažįsta su JPR nuostatais ir, pateikęs raštišką prašymą, priimamas į judėjimo narių gretas.
3. Išstoti iš JPR judėjimo narių galima pateikus prašymą judėjimo vadovo vardu.

Skip to content