Tikslas:

Atstovauti mokinių interesams, dalyvauti ginant mokinių teises, gerinant mokyklos mikroklimatą, ugdant pilietiškumą ir sprendžiant bendruosius ugdymo klausimus.

Uždaviniai

  1. Inicijuoti ir koordinuoti renginius mokiniams.
  2. Koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą.
  3. Rūpintis mokyklos taisyklių mokiniams laikymusi.
  4. Plėsti ryšius su bendraamžiais iš kitų mokyklų

MDA sudėtis 2014-2016 m.

 Agota Ščiukaitė (MDA pirmininkė)

Tautvydas Petrauskas (MDA pirmininkės pavaduotojas)

Gabrielė Filipovaitė

Agnė Sruogytė

Gabija Pyragiūtė (sekretorė)

Ieva Zalepūgaitė

Greta Glebavičiūtė

Paulina Krasauskaitė

Goda Babinskaitė

Simona Aušvicaitė

 

MDA veikla

 2014 m. pavasarį startavo projektas „Volume of DEMOcracy“ , kurį įgyvendino Politikos tyrimų ir analizės institutas. Daugirdiškių mokymų centre buvo organizuojami mokymai „Darbas mokinių savivaldoje“, kuriuose aktyviai dalyvavo trys MDA nariai – Paulina Krasauskaitė, Simona Aušvicaitė ir Kęstutis Gaidukevičius.  Projekto baigiamajame etape lapkričio 29 d. Kėdainių Daugiakultūriame centre Jaunimo forume buvo pristatyta projekto eiga, nuveikti darbai, rezultatai. MDA narės Paulina Krasauskaitė ir Simona Aušvicaitė dalinosi savo įspūdžiais apie mokymus, mainų projektą, mokymų naudą.

2014-11-04 II-ajame rinkimų į LMP (Lietuvos mokinių parlamentą) ture MDA narė Ugnė Pikšrytė (II b) buvo išrinkta į LMP.

2014-11-11/27 vyko mokinių rinkimai į „Atžalyno“ gimnazijos tarybą. Rinkimuose dalyvavo net 15 kandidatų, siekiančių tapti gimnazijos  tarybos nariais. Rinkimuose, vykusiuose lapkričio 27 d. rinkimų teise pasinaudojo net 429 gimnazijos mokiniai, kurie pareiškė savo nuomonę ir iš penkiolikos kandidatų išrinko 5 naujus gimnazijos tarybos narius, kurie taip pat tapo naujais MDA nariais:

  1. Agota Ščiukaitė III e
  2. Agnė Sruogytė  II b
  3. Gabrielė Filipovaitė III g
  4. Gabija Pyragiūtė I a
  5. Tautvydas Petrauskas III d
2014-12-09 Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)ekspertų susitikimas su MDA
2015-02-05 Pokalbis-diskusija su Gabrieliumi Liaudansku- Svaru (Kėdainių daugiakultūriame centre)Gabrielius Liaudanskas jaunimui pasakojo apie savo jaunystėje išgyventus rūpesčius ir nuotykius, įvardindamas save kaip piratą, kuris myli laisvę. Dainininkas papasakojo tokių istorijų, jog buvo galima pamanyti, jog čia ne tas pats visiems gerai žinomas Svaras.
2014-2015 MDA dalyvavo penkiuose Rajono mokinių savivaldų forumuose.
2015-02/06 MDA jau antrus metus iš eilės organizavo konkursą “Šaniausia klasė”. Konkursas vyko 2015 vasario-birželio mėn. Klasės buvo vertinamos pagal įvairius rodiklius:

·         Už gerą pamokų lankomumą – mažiausiai nepateisintų pamokų

·         Už punktualumą – mažiausiai vėlavimų į pamokas

·         Už drausmę pamokų ir pertraukų metu – mažiausiai užfiksuotų pastabų

·         Už sportinę veiklą – pasiruošimas ir dalyvavimas kūno kultūros pamokose;

·         Už dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose

·         Už dalyvavimą gimnazijos  renginiuose

·         Už uniformos dėvėjimo taisyklių laikymąsi

·         Už dalyvavimą rajono ir respublikos olimpiadose, varžybose, konkursuose

·         Už pažangumą (metinis rezultatas)

·         Klasės vidurkis

·         „Protų mūšio“ I-IV klasėms rezultatai;

Šiais mokslo metais „Šauniausia klasė“ tapo I a klasė (auklėtoja L. Blinstrubienė). Pagrindinį prizą- pasirinktą kelionę „300 km“ įsteigė „Atžalyno“ gimnazija.

 

2015-02-19

MDA dalyvavo paskaitoje “Informacijos talpinimas viešojoje erdvėje. Propagandinė informacija žiniasklaidoje” (Lietuvos kariuomenės strateginių komunikacijų departamento atstovų – viršilos Tomo Čeponio ir istoriko Karolio Zikaro paskaita).

Skip to content