Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. „Atžalyno“ gimnazijoje įkurta KTU universitetinė klasė. Joje mokosi 26 mokiniai, atvykę iš skirtingų rajono mokyklų. Į šią klasę susirinko mokiniai, turintys aukščiausius dalykų įvertinimus. Šios klasės mokiniai sistemingai bendraus su KTU, gilins gamtos, tiksliųjų mokslų, informatikos žinias. Jau lapkričio mėnesį mokiniai vyko į KTU chemijos fakultetą, tris valandas dirbo laboratorijose, atliko du laboratorinius darbus – „Masės dalies (procentinės) koncentracijos tirpalo ruošimas“, „Indikatoriai. Rūgščių gavimas ir cheminės savybės“, klausėsi paskaitos apie cheminius ryšius, rūgštis, sprendė uždavinius.