Dalyvavome projekte „Plastiko piratai – pirmyn Europa!”

Plastiko piratai – pirmyn Europa!”
Birželio 18 d. Ic kl. mokiniai ir biologijos mokytoja V.Remenčienė dalyvavo tarptautiniame projekte „Plastiko piratai – pirmyn Europa!”
Projekto dalyviai tyrė Nevėžio upę, rinko plastiko mėginius, registravo rezultatus, duomenis vėliau vertins mokslininkai. Projekto tikslas – stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą, ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Plačiau

Dalyvavome Gedulo ir vilties dienos minėjime

Akcija „Atminties neištremsi“
Grįžo /negrįžo / likimas nežinomas…
Mes prisimename💛💚❤️
Gedulo ir vilties dienos minėjime, Kėdainių Knypavos aikštėje, dalyvavo “Atžalyno” gimnazijos mokytojos Neringos Markevičienės mokiniai – Kajus Kaunietis (vokalas, gitara) ir Milda Lažauninkaitė (fleita). Mes prisiminsime💛💚❤️
Plačiau

Mokiniai dalyvavo eTwinning projekte

Mokslo metai jau beveik baigiasi ir eTwinning projektas ‘From Trash to Art’ taip pat eina į pabaigą. Projekte dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Portugalijos, Kroatijos, Slovakijos ir Lietuvos. Mokiniai buvo skatinami suvokti ekologinę vertę ir aplinkos tvarumą mūsų gyvenime. Dalyvaudami projekte mokiniai kūrė logotipus, pristatė save, savo pomėgius, gamino kaukes, paveikslą iš perdirbamų medžiagų. Ačiū mokiniams prisidėjusiems prie šio projekto.

Plačiau

III vieta piešinių konkurse

Ia kl. mokinė Rusnė Bajarūnaitė Nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos” laimėjo III-ią vietą ir buvo pakviesta birželio 14 d. dalyvauti Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime. Minėjimas vyko Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Mokinę lydėjo dailės mokytoja Daiva Nurdinova.

Plačiau

Gimnazija organizavo „Dailės terapijos mokymus”

Gimnazija įgyvendindama TŪM progamą balandžio-birželio mėn. organizavo „Dailės terapijos mokymus”,  kuriuose dalyvavo 7 rajono mokyklų pagalbos specialistai ir dailės dalyko mokytoja. Po mokymų buvo atlikta vertinimo apklausa, kurioje visi dalyviai įvardino, kad mokymai buvo labai naudingi ir dalinsis patirtimi, bei jau turi idėjų, kaip tai padaryti.  

Pagrindiniai mokymų akcentai – paprasti dalykai gali būti labai informatyvūs, užduočių praktiškumas, metodų gausa darbui su mokiniais, puikiai organizuotas paskaitų laikas, tinkamas priemonių paketas, profesionali dėstytoja, aiškiai pateikta informacija.
Mokymuose išmoktus metodus dabar pradėjo taikyti gyvenimo įgūdžių pamokose, klasės valandėlėse ir planuoja veiklas kitiems mokslo metams.
Mokymų atmosferą įvertino visi labai gerai.
#tukstantmeciomokyklos
Projektas finansuojamas #NextGenerationEU lėšomis

Programą įgyvendina #ESFA

Plačiau

Gimnazistai suorganizavo šventinį renginį

Mokslo metams besibaigiant ir pasitinkant vasaros atostogas IIc, IId, ir IIe klasės mokiniai ir mokytoja N. Markevičienė pakvietė gimnazijos bendruomenę į šventinį renginį. Jo metu mokiniai, dėkodami savo auklėtojoms ir mokytojams, dovanojo muzikinius kūrinius. Sėkmės ateityje savo auklėtiniams linkėjo Asta Tikniuvienė, Vilma Paulauskienė. IIc klasės mokiniai, savo auklėtojai, Rūtai Berankienei, siuntė virtualius sveikinimus ir linkėjo – kuo greičiau pasveikti. Šventė prasidėjo mokytojos fortepijonu grojamu savos kūrybos kūriniu “Jūra”. Skambėjo vaikinų ir merginų ansamblių, solisto Kajaus Kauniečio (fleita Milda Lažauninkaitė) atliekamos dainos. Muzikavo Augustas Jakas, Kajus Masiliūnas, Elinga Širvinskaitė. Už pagalbą dėkojame Elijai Plyčiūvaitytei, Klaudijui Razbadauskui , Kamilai Sedauskaitei. Visi šventės dalyviai, sudainavę finalinę dainą „Mūsų dienos kaip šventė”, palinkėjo gražios ir saugios vasaros.

Plačiau

Mokiniai dalyvavo AGA stovyklos veikloje

Birželio 5-6 dienomis vyko AGA stovyklos veikla, integruotas projektas „Pamokos kitaip”.  Ia, Ib ir IIb klasių mokiniai vyko į KTU. Ia ir Ib klasės vyko į statybos ir inžinerijos fakultetą, ten vyko fakultetų pristatymas, studentų baigiamųjų darbų apžiūra, laboratorijų lankymas bei praktinis užsiėmimas. Vėliau matematikos ir gamtos mokslų fakultete vyko studentų mokslinės bendrijos įdomieji eksperimentai.
IIb klasės mokiniai vyko į elektros ir elektronikos fakultetą. Jie aplankė elektronikos laboratorijas, susipažino su mikroschemų gamyba, dronų projektavimu, gamyba ir galimybėmis.

Plačiau
Skip to content