Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija yra viena iš šio projekto partnerių ir, kartu su Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių Šviesiąja gimnazija, Kėdainių „Ryto“ progimnazija bei Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, įgyvendins 1-3 punkte numatytas veiklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

TŪM programoje dalyvaujančias keturias mūsų rajono mokyklas pasieks beveik 3 mln. Eur investicijos, kurių dėka bus modernizuotos, įkurtos laboratorijos, edukacinės, sporto, kūrybiškumo, sensorinės poilsio, laisvalaikio erdvės, įsigyta reikalinga įranga bei priemonės. Dėmesio sulauks ir pedagogai – suplanuota daug kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų.

Vienas kertinių TŪM programos principų – tinklaveika, bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais, todėl TŪM programos investicijas gavusios mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis tiek atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis, tiek ir atnaujinta infrastruktūra.

Siekiami projekto rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis, (proc.);
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Plačiau

Padėkos ir meno šventė

Birželio 1 d. gimnazijoje vyko Padėkos ir meno šventė, kurios metu buvo apdovanoti dvidešimt trys mokytojai, paruošę trisdešimt šešis vaikus olimpiadoms, kuriose vaikai laimėjo prizines vietas!

Plačiau

 KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
 DĖL MOKINIŲ ŠVARKŲ AR BLIUZONŲ DĖVĖJIMO

             Vadovaudamasis  gimnazijos Vidaus tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.V-102 ir direktoriaus  2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-118 „Dėl gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarko aprašo tvirtinimo“,

             l e i d ž i u  nedėvėti švarkų ar bliuzonų, esant lauko temperatūrai aukštesnei nei 22° C nuo 2023 m. birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

 

Plačiau

Muzikinis sveikinimas

Ketvirtokai ir mokytoja Neringa Markevičienė surengė staigmeną gimnazijos direktoriui – padovanojo muzikinį sveikinimą ir pakvietė gimnazijos bendruomenę į netradicinę pamoką, kurios metu skambėjo  muzikinė padėka – vaikinų atliekamos dainos. Pirmokas, Kajus Kaunietis, abiturientams, atsisveikinimo su gimnazija proga, skyrė savo atliekamą dainą. Mokytojai dėkojo vaikams už dainas, sveikino Juos, linkėdami sėkmingo tolesnio gyvenimo kelio.

Plačiau

Gimnazistai dalyvavo Vilniaus kolegijos dėstytojų paskaitose

Gegužės 18 d. Iab, IIIab klasių gimnazistai dalyvavo Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dėstytojų  paskaitose. Moksleiviai, naudodami laboratorinę įrangą, ištyrė druskų kiekį mineraliniame vandenyje ir cukraus kiekį gaiviuosiuose gėrimuose, bei susipažino, kas yra glitimas ir kur jis randamas, kokį vaidmenį jis atlieka maistinėje terpėje, kaip nulemia gaminių išvaizdą ir kaip galima suprasti, kurie miltai yra su glitimu, kurie – ne. Panagrinėjama, ar tikrai be glitimo yra sveikiau ir ar paprasta paruošti gaminius iš tešlos be glitimo.

Plačiau
Skip to content