Spalio 18-24 dienomis 15 pedagogų iš skirtingų Lietuvos mokyklų dalyvavo stažuotėje ,,Šiaurės Italijos neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais modeliai“. Stažuotė vyko ES projekto ,,T klasė“, vykdomo VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai“, iniciatyva. Susipažinta su Italijos švietimo sistema, aplankytos dvi skirtingas bendradarbiavimo su tėvais patirtis turinčios mokyklos Milane ir Venecijoje.

Minėtose mokyklose bendradarbiavimo su tėvais nuostatai yra reglamentuoti ir patvirtinti. Milano prestižinėje valstybinėje gimnazijoje – licėjuje, pavadintame literatūros klasiko Alessandro Manzoni vardu, įrašyti griežti įstatai. Taisyklės numato, kad tėvai dalyvauja visuose lygmenyse – klasės aktyvuose ir jų susirinkimuose, mokyklos aktyve ir jo susirinkime. Netgi mokyklos tarybos prezidentas yra vienas iš tėvų. Tai, kad tėvų vaidmuo yra labai reikšmingas, pasakoja šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja profesorė Elena Benaglia: ,,Mes turime tris pagrindines problemas – tai vėlavimas į pamokas, jų nelankymas ir motyvacijos stoka. Visas jas padeda spręsti glaudus tėvų ir mokytojų ryšys. Mokytojai su tėvais bendrauja tiek internetinių tinklų pagalba, tiek susitikdami asmeniškai. Kiekvienas mokytojas savo darbo plane yra numatęs po valandą per savaitę, kurią skiria susitikimams  su trimis tėvais. Šiam darbui mokykloje yra numatytas specialus kambarys. Per metus kiekvienas pedagogas, kuris moko vaiką, susitinka su kiekvieno mokinio tėvu asmeniškai.“ Taigi toks bendradarbiavimas, profesorės manymu, yra naudingas ir veiksmingas abipusiai.

Kaip ir Lietuvoje, taip ir Italijoje mokykloms trūksta finansavimo. Italijoje šį rūpestį perima tėvai. Pavyzdžiui, remontui pinigų padeda surinkti tėvų bendruomenė, savanoriaudama arba aktyviai rašydama laiškus valstybinėms institucijoms. Mokyklos priežiūra (sargavimas) patikėta šeimai, kuri nuolat gyvena jos patalpose. Alessandro Manzoni mokykla turi paveldėtą didžiulę biblioteką, kurioje yra ne vieną šimtmetį skaičiuojančios vertingos knygos. Ilgą laiką jomis mokiniai negalėjo naudotis, nes nebuvo numatytas bibliotekininko etatas. Problemą išsprendė mamos – namų šeimininkės. Jos nemokamai, pasikeisdamos imasi bibliotekininkių darbo. Kartu su mokiniais rengia literatūrinius vakarus, kviečia kultūros veikėjus, rašytojus. Susirenka visa bendruomenė. Kitoje mokykloje, keliautojo Marco Polo vardu  pavadintame valstybiniame licėjuje, įsikūrusiame Venecijos centre, didikų rūmuose, irgi vyksta kultūros vakarai. Tai muzikinės pakraipos mokykla, į kurios ataskaitinius koncertus ateina ne tik besimokančių, bet ir būsimųjų mokinių tėvai. Taip puoselėjami gražūs santykiai su mokyklos mokinių tėvais ir užmezgami nauji bei šilti ryšiai su būsimųjų mokinių tėvais,  prisistatoma mokykla naujiems bendruomenės nariams.

                      Italijoje vaikai mokosi šešias dienas per savaitę. Mokslo metai prasideda rugsėjo viduryje, kai kiekviena mokykla individualiai paskelbia mokslo metų pradžios datą. Mokslas privalomas iki 18 metų. Lietuvos pedagogus nustebino tai, kad Italijos mokyklose viena iš pagrindinių ir populiarių papildomų užsienio kalbų yra lotynų kalba. Nesvarbu, kad ši kalba nėra vartojama buityje, italų pedagogai įsitikinę, kad ji yra labai reikšminga, nes padeda susipažinti su ankstyvąja literatūra, šalies istorija, ugdanti mokinių gebėjimus skaityti ir analizuoti istorinius šaltinius, kartu pajausti ir suprasti ne vieną šimtmetį skaičiuojančios kultūros niuansus.

                       Kelionės metu pedagogai dalijosi stažuočių patirtimi. Utenos A. Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas supažindino su Norvegijos švietimo sistema. A. Lipliūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė pasidalino stažuotės Suomijoje patirtimi. Vilniaus Lietuvių namų direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė pristatė Vokietijos Hiutenfeldo Vasario 16 – osios gimnazijos, vienintelės lietuviškos mokyklos Vakarų Europoje, bendruomenės veiklą. Taigi, ši stažuotė padėjo susipažinti su kitos šalies švietimo sistemos ypatumais, mokyklų darbo patirtimi, buvo puikus bendradarbiavimo pavyzdys ir galimybė užmegzti šiltus santykius su Italijos ir Lietuvos mokyklų pedagogais.

Įspūdžiais iš Lietuvos pedagogų stažuotės Italijos mokyklose pasidalino gimnazijos mokytoja Zita Želnienė

 Alessandro Manzoni gimnazijoje – licėjuje