Nuotolinis pilotinio projekto „Klimatui neutralus miestas“ baigiamasis renginys

2021 m. gruodžio 9 dieną įvyko nuotolinis pilotinio projekto „Klimatui neutralus miestas“ baigiamasis renginys, kuriame susirinko trijų projekte dalyvavusių gimnazijų moksleiviai ir jų mokytojos:

Jurgita Valentukonienė ir Lina Šapkauskienė iš Kauno Jono Jablonskio gimnazija

  1. Aina Būdvytytė ir Joana Mikšriūnienė iš Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Ramunė Misiūnienė ir Aurelija Kuperskienė iš Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazija

Dalyvius pasveikino ir pasidžiaugė projekto sėkme Vilniaus Goethe’s instituto direktorius Michael Müller-Verweyen. Projekte teisėjavusi Jaunimo debatai asociacijos narė Viltė Sinkevičiūtė kreipėsi į mokinius bei pasidalino savo mintimis bei gyvenimiška patirtimi, kodėl svarbu gebėti diskutuoti ir įsitraukti į komandinį darbą. Taip pat iš Viltės lūpų išgirdome, kad šio konkurso nugalėtoja tapo Šiaulių „Romuvos“ gimnazija!

Visi mokiniai, mokinės ir mokytojos gavo atšvaitines gertuves su projekto logotipu, o kiekvienai mokyklai kaip apdovanojimas įteiktas vadinamasis „Moderatorenkoffer“ – priemonių rinkinys seminarų ir konferencijų vedimui.

Projektas – tai praturtinanti patirtis dirbant tarptautinėje komandoje ir labai įkvėpiantis darbas su Lietuvos pedagogais ir mokiniais. Gerą ir prasmingą mokytojo darbą pažymi mokinių atsiliepimai, kad šis simuliacijos žaidimas paskatino susidraugauti, labiau suartino žaidėjus ir žaidėjas klasės ar mokyklos lygmeniu.

 

Plačiau

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie tarptautinio „eTwinning“ projekto „Food waste with its 4Rs“.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie tarptautinio  eTwinning projekto Food waste with its 4Rs. Projekte dalyvauja mokiniai ir mokytojai iš Portugalijos, Vengrijos, Turkijos, Lenkijos, Italijos ir Lietuvos.  Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, kasmet pasaulyje iššvaistoma 1,3 milijardo tonų maisto. Sąvartynuose pūvančios išmetamos atliekos išskiria metaną – stiprias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios turi įtakos klimato kaitai. Todėl turime didinti informuotumą apie maisto atliekas ir prisidėti prie jų mažinimo bei tinkamo perdirbimo. Mūsų tikslai yra didinti informuotumą apie maisto švaistymą ir keisti elgseną vartojant maistą, kad būtų sukurta tvari aplinka ir pasaulis, suvokti maisto švaistymo faktus, priežastis ir rezultatus šalyse partnerėse ir pasaulyje, būti sąmoningesniems, kad maisto švaistymas būtų kuo mažesnis ne tik mokyklose, bet ir namuose, ištirti maisto atliekų perdirbimo būdus, taip pat mokytis planuoti laiką, prisiimti atsakomybę, spręsti konfliktus ir problemas, kritiškai mąstyti. Dalyvaudami projekte mokiniai kurs projekto dienoraštį (Blog), naujienlaiškius,  projekto logotipą, atliks testus, vertins ir įsivertins, kurs  elektronines knygeles apie maisto švaistymo faktus pasaulyje ir šalyse partnerėse, kurs vaizdo įrašus apie maisto švaistimą, dalyvaus viktorinose, pateiks trumpus vaizdo įrašus su patarimais, kaip sumažinti ir perdirbti maisto atliekas.

Prisijunkite ir Jūs prie maisto atliekų mažinimo.

Projekto koordinatorės mokykloje Jūratė Vaiginienė, Ekologų būrelio vadovė ir Ramunė Mikulskienė, anglų kalbos mokytoja

Plačiau

Mokykla-Europos Parlamento ambasadorė

#MEPALietuva. 2021m. lapkričio 11 d.

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje nauji „Mokykla-Europos Parlamento ambasadorė“ programos iššūkiai  su nauja vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių komanda.

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija tęsia dalyvavimą programoje „Mokykla-Europos Parlamento ambasadorė“ ir džiaugiasi būdama MEPA bendruomenės dalimi.

Labai tikimės įdomiai pristatyti Europos Sąjungos poveikį ir naudą įvairioms gyvenimo sritims ir skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais.

Š.m. lapkričio 11d.  naujoji komanda susirinko aptarti veiklos plano ir artimiau susipažinti, o lapkričio 12d. buvo atnaujintas  informacinis kampelis ir stendas.

(Nuotraukoje jaunesnieji ambasadoriai Gustė, Dominykas, Austė, Austėja, Nojus, Gabija, Lukas)

#MEPALietuva. 2021m. lapkričio 19 d.

Pamoka „Europos Sąjungos vertybės“ Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje.

Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos IVb klasės mokiniams  vyko tikybos ir projekto ,,Mokykla- Europos sąjungos ambasadorė” integruota  pamoka ,,Europos Sąjungos vertybės “. Mokiniai susipažino su Europos Sąjungos vertybėmis, diskutavo apie jų aktualumą. Gimnazistai savo žinias pritaikė pamokos pabaigoje surengtame protmūšyje.

#MEPALietuva. 2021m. lapkričio 19, 25 d.

Pamokos “Žaliasis Europos kursas” Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazijoje.

Lapkričio 19 ir 25dienomis IIa, IId ir IIc klasės mokiniams vyko integruotos anglų kalbos pamokos “Žaliasis Europos kursas”.

IIa,IId ir IIc klasės baigė skyrių apie aplinkos problemas, apsaugą ir žmogaus veiklą, todėl svarbu buvo sužinoti kas tai yra žaliasis Europos kursas, kokie yra jo tikslai ir kaip juos pasiekti.

Jaunesnieji MEPA ambasadoriai Nojus ir Dominykas, remdamiesi Europos parlamento pateikta medžiaga, pasakojo kaip galima padėti Europai tapti neutraliu klimato kaitai žemynu, kaip efektyviai naudoti gamtinius išteklius ir nepakenkti gamtai. Išklausę pristatymą, gimnazistai pasitikrino žinias žaisdami “Kahoot” platformoje. Šauniausi tų klasių gimnazistai buvo apdovanoti skaniais prizais.

Jaunesnieji ambasadoriai pravedė tris integruotas pamokas antrokų klasėms, ir tai yra tik jų darbo pradžia MEPA programoje.

Plačiau

Gimnazijos mokinių komanda jungiasi  į Pasaulinės lyderystės konferencijos (PLK) jaunimui renginį.

Gimnazijos mokinių komanda jungiasi  į Pasaulinės lyderystės konferencijos (PLK) jaunimui renginį. Gimnazijos lyderių komanda mokosi organizuoti konferenciją, o jų galutinis rezultatas bus jų pačių suorganizuota konferencija 2022 m. pavasarį.

Pasaulinė lyderystės konferencija Lietuvoje vyksta nuo 2010 m. ir ji atstovauja nesavanaudišką lyderystę, kuri yra paremta vertybėmis kaip nuolankumas, atsakingumas, ryžtingumas. Organizatoriai tiki, kad ir jaunesniame amžiuje yra reikalinga žmones įkvėpti, įgalinti ir padėti išsiugdyti atsakomybės  įgūdį už save ir už kitus. Organizatorių iniciatyvos skirtos jaunimui siekia įgalinti juos išnaudoti jiems būdingą energiją, kūrybingumą ir lyderystės potencialą įkvepiant ir darant įtaką.

Plačiau

Gimnazijos mokiniai dalyvavo Pasaulinėje lyderystės konferencijoje

Lapkričio 26-27 d. gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Pasaulinės lyderystės konferencijoje.

Mokiniai gavo organizatorių kvietimą dalyvauti ir mokytis rengti konferencijas.

Pasaulinė lyderystės konferencija (PLK) tai – įkvėpianti erdvė norintiems augti ir tobulėti bei pasisemti patirties ir žinių iš pasaulinio lygio Lietuvos bei užsienio pranešėjų Lietuvoje. Kiekvienais metais lapkričio mėnesį susirenka apie 1500 – 2000 dalyvių, kurie yra pasiruošę tobulėti ir tiki, kad pokytis yra jų rankose.

Plačiau

Stažuotė Airijos švietimo institucijose

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kuperskienė dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuoto Nacionalinės švietimo agentūros projekto „TĘSK“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 stažuotėje Airijoje. Stažuotė Airijos švietimo institucijose buvo skirta pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio kūrimo komandos dalyviams. Keičiant Lietuvoje mokytojų rengimo sistemą ir sprendžiant jaunų mokytojų atėjimo į mokyklas galimybes projekte kuriamas ir išbandomas pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis. Stažuotės dalyviai susipažino su Airijos pradedančiųjų mokytojų įvedimo į darbą patirtimi, užsienio kolegų taikomomis priemonėmis, metodais, mentoriaus funkcijomis ir darbo organizavimu. Airijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema  yra centralizuota, joje integruota pradedančiųjų mokytojų stažuočių programa „Droichead“ („Tiltas“). Įdomu būtų susipažinti su privaloma stebėsenos metodika, pradedančiųjų mokytojų registracijos sistema, saugumo bei charakterio patikrinimo organizavimu ir praktinėmis taikymo Lietuvoje galimybėmis.

Stažuotės dalyvių susitikimai vyko Drumcondra švietimo pagalbos centre (Drumcondra Education Support Centre), Mokymo taryboje (Teaching Council), mokyklose (Šventojo Oliverio Bendruomeninėje mokykloje (St. Oliver’s Community College), Teach Na nDaoine šeimos išteklių centre (Teach Na nDaoine Family Resource Centre), Patrician vidurinėje mokykloje (Patrician Secondary School), Castleknock mokykloje (Castleknock College), St Aidan’s  mokykloje ( St Aidans`s Parish school) ir kt.). Dalyviai klausėsi įvairių institucijų atstovų pranešimų, dalyvavo moderuojamose diskusijose, grupinėse ir individualiose refleksijose, stiprino refleksijos ir įsivertinimo, nuolatinio tobulėjimo kompetencijas.

Susitikime su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Airijoje Marijumi Gudynu projekto dalyviai diskutavo apie Airijos švietimo sistemos ypatumus, pasidžiaugė lituanistinių mokyklų veikla Airijoje.

Plačiau

Dalyvavome pilotiniame projekte – simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“

Lapkričio 23 d. Ia ir Ib klasių 15 mokinių dalyvavimo pilotiniame projekte – simuliacijos žaidime „Klimatui neutralus miestas“. Lietuvoje buvo atrinktos trys gimnazijos. Lygiagrečiai šis projektas išbandomas Latvijoje, Estijoje, Čekijoje ir Rusijoje. Mokiniai išbandė Senaryon platformą, įsijautė į merės, merės pavaduotojo, „Žaliojo miesto“, Fontos miesto pramoninkų asociacijos, startuolių asociacijos „Pro Fonta“, „Fontouris“,  Fridays for future direktoriaus ir pavaduotojo vaidmenis, strategavo ir diskutavo prie apskrito stalo, kaip galima tvariai pakeisti Fonta miesto aplinką. Gimnazistai priėmė sprendimus, kaip suderinti du dalykus,  apie kuriuos daugelis sako, kad jie nesuderinami: klimato apsaugą ir ekonomikos augimą. 

Paraišką Goethe’s institutui dėl dalyvavimo pateikė Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja R. Misiūnienė.  

Plačiau

Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „You Are Human, Right?“  

Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „You Are Human, Right?“  

Tarptautinės Tolerancijos dienos proga Žmogaus teisių balsas, Embassy of the Netherlands in Lithuania ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus/Vilna Gaon Museum of Jewish History pakvietė moksleivius į žmogaus teisių mokymus. 🙌

Mokymuose dalyvavo  ir mūsų gimnazijos atstovai iš II e klasės ir klasės vadovė Violeta Vaitkevičienė.
Mokymuose mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių diskutavo apie žmogaus teises ir stereotipus.

Po mokymų Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus/Vilna Gaon Museum of Jewish History edukatoriai pakvietė į be galo įdomią ekskursiją po muziejų.

Plačiau
Skip to content