MEPA komanda lankėsi Lietuvos Respublikos Seime

#MEPALietuva. 2022m. lapkričio 16 d. 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos MEPA komanda LR Seimo nario #Viktoro Fiodorovo kvietimu lankėsi Lietuvos Respublikos Seime. Buvo įdomu pamatyti istorinius Seimo rūmus, pabuvoti vietose, kur buvo ir yra diskutuojami svarbiausi valstybės valdymo klausimai ir priimami įstatymai. Su Seimo nariu Viktoru Fiodorovu diskutavome įvairiais politikos klausimais, aptarėme aktualias jaunimo problemas. 

Plačiau

MEPA jaunoji ambasadorių komanda

#MEPALietuva. 2022 m. spalio 11 d.
Programa „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) įgyvendinama Lietuvoje jau septintus metus. Jos tikslas – ugdyti jaunuosius europiečius, pristatyti Europos Sąjungos poveikį ir naudą įvairioms gyvenimo sritims ir skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais.
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija projekte dalyvauja šešti metai. 2020 metų vasario mėnesį Jaunųjų ambasadorių komanda lankėsi Europos Parlamente Strasbūre.Šiuos mokslo metus, vadovaujami mokytojos Ingos Liubinienės, MEPA jaunoji ambasadorių komanda pradėjo gera nuotaika ir naujomis idėjomis. Komandą papildė nauji nariai, pasiruošę naujiems iššūkiams. Jaunesnieji ambasadoriai pirmame susirinkime aptarė būsimą veiklą ir praeitų metų rezultatus, atnaujino informacinį kampelį gimnazijos skaitykloje.Linkime jiems sėkmės!
Nuotraukoje: jaunieji ambasadoriai Gustė Žilinskaitė, Austėja Banevičiūtė, Gabija Bakaitė, Austė Gumbelevičiūtė, Rapolas Račkauskas, Dominykas Klimavičius, Benas Sipavičius ir Mikalojus Klimavičius.
Plačiau

Minėjome Europos kalbų dieną

#MEPALietuva. 2022 m. rugsėjo 26 d.

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija rugsėjo 26-ąją kartu su visa Europa minėjo Europos kalbų dieną. Užsienio kalbų mokytojai vedė smagias pamokas, kurias pasiūlė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gimnazijos bendruomenė iš naujo pažino Europos kultūrą ir ES teikiamas galimybes.

Plačiau

Gimnazijoje vyko Kėdainių rajono mokytojų ir mokinių konferencija ,,Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose”

Lapkričio 11 dieną gimnazijoje vyko Kėdainių rajono mokytojų ir mokinių konferencija ,,Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose”. Konferencijos dalyvius pasveikino rajono meras Valentinas Tamulis ir gimnazijos direktorius Gintaras Petrulis. Dalyviams buvo įdomu išgirsti mokslų daktaro J. Šečkaus paskaitą „Žmogus ir gamta“. Aštuonių rajono švietimo įstaigų atstovai pristatė pranešimus apie ekologinio ugdymo veiklas. Po konferencijos trys Kėdainių švietimo įstaigos: „Atžalyno“ gimnazija, Juozo Paukštelio progimnazija ir lopšelis-darželis „Puriena“ apdovanotos tarptautinių Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatais už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigų bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą ir Žaliosiomis vėliavomis.

Plačiau

Klausėmės paskaitų jaunimui aktualiomis temomis

Birželio 15 d. AGA II-III klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore Justina Koriznaite, Ji skaitė įtraukiančią paskaitą ,,Jaunimo politikos įgyvendimas Kėdainių rajone” ir kvietė diskutuoti rūpimais klausimais. Gimnazistams paskaitą ,,Confidence and Growth Mindset” vedė Jurga Bulotienė. Paskaitos metu gimnazistai kalbėjosi apie vieną svarbiausių asmenybės savybių – pasitikėjimą savimi, svarstė, koks mąstymo būdas padeda šį bruožą ugdyti. Praktinės užduotys padėjo giliau pažvelgti į save, atpažinti ribojančius įsitikinimus, nuostatas ir rasti stipriąsias savo puses, vidinę motyvaciją ir puoselėti kūrybiškumą.

Plačiau

Dalyvavome integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM centre

Birželio 14 d. AGA I-III klasių mokiniai dalyvavo integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Fizikos ir inžinerijos laboratorijoje mokiniai išsiaiškino medžiagų šilumines savybes. Bandymų metu jie ištyrė šilumos izoliavimo ir perdavimo būdus, medžiagų šiluminį plėtimąsi, šiluminę varžą. Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje mokiniai kurė mikrovaldiklių (Micro:bit) su jutikliais valdymui programas, taikė IT, technologijų, muzikos žinias ir gebėjimus realiose situacijose. Naudodamiesi laisvai prieinamomis konstrukcinėmis medžiagomis, konstravo, robotus (dėžinukus) ir taikydami vaizdo, garso, šviesos ir judesio funkcijas programavo jų veikimą.

Plačiau

Lankėmės Atvirajame jaunimo centre, kitose institucijose ir įmonėse

Birželio 13 d. AGA I-III klasių mokiniai stiprino savo bendrąsias, karjeros ir dalykines kompetencijas dalyvaudami įvairiose veiklose. Mokiniai lankėsi Atvirajame jaunimo centre ,,Lang’as”, Kalbų mokykloje, UAB ,,Daumantai LT”, UAB ,,LTP Texdan”, Mikalojaus Daukšos viešoji bibliotekoje, Kėdainių rajono policijos komisariate. Ekskursijos po Kėdainių semamiestį metu dar kartą pasitikrino Kėdainių miesto istoriją. Dėkojame visoms Kėdainių institucijoms, mielai mus priėmusioms, papasakojusioms apie save, organizavusioms susitikimus ir veiklas.

Plačiau
Skip to content