Gegužės 28 d. Švietimo pažangos programos Kėdainių raj. TŪM STEAM ugdymo  koordinatorės V.Kavaliauskienė ir I.Mackevičienė  dalyvavo STEAM ugdymo koordinatorių susitikime Utenos regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Susitikimo metu „Tūkstantmečio mokyklos I” ir „Tūkstantmečio mokyklos II” STEAM ugdymo koordinatoriai dalinosi gerąja patirtimi įgyvendinant STEAM ugdymo veiklas, drauge ieškojo sprendimų kylantiems iššūkiams bei praktiškai išbandė STEAM centro metodininkų laboratorijose vedamas ugdymo veiklas, parengtas ir pritaikytas atnaujintoms ugdymo programoms įgyvendinti. Susitikimą organizavo Europos socialinio fondo agentūra.

#tūkstantmečiomokyklos