Mokiniai dalyvavo Lietuvos Junior Achievement organizuotoje inovacijų ir verslumo stovykloje

Rugsėjo 28 d. IIb klasės mokiniai Milda, Urtė, Emilija, Aleksandras ir Astijus,  IIId – Beata, Rūtenis, Lukas, Majus, Edvinas ir Gustas, dalyvavo Lietuvos Junior Achievement organizuotoje inovacijų ir verslumo stovykloje, kur analizavo viešojo transporto trūkumus; maisto prieinamumo bei tvarumo; atliekų šalinimo ir neveiksmingo jų perdirbimo problemas.  Naudodamiesi dizaino mąstysenos metodologija tyrė rūpimą problemą, prigalvojo begalę idėjų, jas generavo, sukūrė paslaugos prototipą, jį testavo ir pristatė verslo komisijai bei stovyklos dalyviams.

Plačiau

Diena be automobilio

Rugsėjo 22 diena Lietuvoje yra minima diena be automobilio. Didelė grupė ekologų klubo narių šią dieną vyko į pajūrį. Tikslas pražingsniuoti 5 km atkarpą pajūriu. Tuo pačiu prisijungti prie Lietuvos prezidento inicijuojamos akcijos “Judumo iššūkis 2023 “. Tikslas pasiektas -atkarpa įveikta.

Plačiau

Dalyvavome Judumo savaitės renginiuose

Kiekvienais metais rugsėjo 16-22 dienomis Europos šalyse vyksta Europos judumo savaitės renginiai. Tai didžiausia tvaraus judėjimo skatinimo kompanija.2023 metai paskelbti iniciatyvų skatinimo metai. Kėdainių rajono savivaldybė ragino visus gyventojus taupyti energijos išteklius, daugiau judėti, esant galimybei kuriam laikui iškeisti automobilį į aplinkai draugiškesnį keliavimo būdą. Esame labai dėkingi “Velorato” dviračių žygeivių komandai, kurie jau antrus metus maloniai sutinka mus pravežti gan siaurais Babėnų šilo takeliais. Trasa ( 5 km ) buvo nelengva, tačiau su jų pagalba gan greitai ir džiugiai įveikta.

Plačiau

Mokiniai lankėsi Šiluvoje

Rugsėjo – 21 d. III b klasės mokiniai lankėsi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apreiškimo koplyčioje ir Bažnyčioje. Ssusipažino su katalikiškos piligrimystės vieta, kurioje lankėsi  popiežius Jonas Paulius II. Taip pat aplankė Tytuvėnų Bernardinų vienuolyną, vieną žymiausių baroko paminklų Lietuvoje.

Plačiau

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija yra viena iš šio projekto partnerių ir, kartu su Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių Šviesiąja gimnazija, Kėdainių „Ryto“ progimnazija bei Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, įgyvendins 1-3 punkte numatytas veiklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

TŪM programoje dalyvaujančias keturias mūsų rajono mokyklas pasieks beveik 3 mln. Eur investicijos, kurių dėka bus modernizuotos, įkurtos laboratorijos, edukacinės, sporto, kūrybiškumo, sensorinės poilsio, laisvalaikio erdvės, įsigyta reikalinga įranga bei priemonės. Dėmesio sulauks ir pedagogai – suplanuota daug kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų.

Vienas kertinių TŪM programos principų – tinklaveika, bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais, todėl TŪM programos investicijas gavusios mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis tiek atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis, tiek ir atnaujinta infrastruktūra.

Siekiami projekto rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, (proc.);
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis, (proc.);
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Plačiau
Skip to content