Mokiniai dalyvavo Geros savijautos programoje

Spalio 22 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo Geros savijautos programoje „Kuriame komandą, kurioje veikti gera!“, skirtoje bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių ugdymui. Užsiėmimus vedė psichologė D. Amankevičienė. Programa susideda iš komandinių užduočių, kurias atliekant mokiniai bendradarbiavo, skirstėsi vaidmenimis, ėmėsi atsakomybės ir iniciatyvos, derino nuomones ir priėmė grupinius sprendimus. Užsiėmimų metu buvo derinamas dėmesys aktyviai praktinei veiklai ir psichologės moderuojamai situacijų analizei bei refleksijai.  

 

Plačiau

Dalyvavome tarptautiniame projekte „ENO“

Rugsėjo 23 d. gimnazijos ekologų klubo nariai dalyvavo tarptautiniame projekte „ENO“, Ąžuoloto girininkijoje sodino eglutes. Viso pasodinta 200 vienetų. Tikimės, kad visi medeliai prigis ir taps puošmena ir užuovėja miško gyventojams.

Plačiau

Dalyvavo respublikiniame projekte „Mokslo festivalis 2021“

Rugsėjo 10-16 d. gamtos mokslų metodinės grupės mokytojai kartu su devintų klasių mokinais ir jų auklėtojomis dalyvavo respublikiniame projekte „Mokslo festivalis 2021“.Lankėsi Vilniaus Universitete, Kauno technikos kolegijoje, Vilniaus dailės Universiteto Kaune esančiame filiale, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, įsikūrusioje Girionyse Kauno r. taip pat Kauno kolegijoje. Universitetuose ir kolegijose gimnazistai klausėsi paskaitų, buvo kviečiami po gimnazijos baigimo tęsti mokslus jų mokymo įstaigose.

Plačiau

Mokėsi lyderystės ir viešojo kalbėjimo paslapčių

Spalio 1 d. AGA klasių (IIIa ir IIIb)  mokiniai mokėsi lyderystės ir viešojo kalbėjimo paslapčių. Taip pat susitiko su  Vilniaus universiteto Verslo  mokyklos studentu D. Tokariu, kuris skaitė įtraukiančią paskaitą Kaip parduoti save?

Plačiau

Nacionalinė švietimo agentūra

2019 m. įsteigta Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) perėmė  šiuo metu jau nebeveikiančių  įstaigų – Nacionalinio egzaminų centro (NEC), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA), Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC), Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC), Švietimo informacinių technologijų centro (ITC), Ugdymo plėtotės centro (UPC) – funkcijas ir veiklas bei yra jų teisių ir pareigų perėmėja.

Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.

 NŠA svetainėje www.nsa.smm.lt Jūs rasite:

Plačiau

Vyko Tarptautinio Anos Frank jaunimo tinklo veiklos mokymai

Rugsėjo 20 dieną gimnazijoje vyko Tarptautinio Anos Frank jaunimo tinklo veiklos mokymai, kuriuose daugiausiai dėmesio buvo skirta išankstinių nuostatų, diskriminacijos, rasizmo ir antisemitizmo problemoms.
Veikla tinkle paremta savanorystės principu, yra ugdomas sąmoningumas, pilietiškumas ir demokratinės vertybės.
Tinklo veiklos mokymuose dalyvavo II e klasė.
Plačiau

Dalyvavome eisenoje „Atminties kelias 1941 – 2021“ bei Holokausto aukų pagerbime

2021 metais minime 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines.

Rugsėjo 17 dieną I d klasės gimnazistai, auklėtoja ir mokytoja Laima Ardavičienė dalyvavo eisenoje „Atminties kelias 1941 – 2021“ bei Holokausto aukų pagerbime.
Šių skaudžių istorinių įvykių atminimui Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su jos iniciatyva įsteigtais Tolerancijos ugdymo centrais bei kitais partneriais, inicijuoja nacionalinį projektą „Atminties kelias 1941–2021“.
Atminties kelio eisena prasidėjo Kėdainių miesto parke ir pasibaigė Daukšių kaime, masinėje žydų žūties vietoje, kurioje buvo pagerbtos Kėdainių Holokausto aukos.

Holokausto aukų pagerbti atvyko ir Izraelio ambasadorius Yossi Levy bei Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Anja Luther.

Plačiau
Skip to content