Rugsėjo 10-16 d. gamtos mokslų metodinės grupės mokytojai kartu su devintų klasių mokinais ir jų auklėtojomis dalyvavo respublikiniame projekte „Mokslo festivalis 2021“.Lankėsi Vilniaus Universitete, Kauno technikos kolegijoje, Vilniaus dailės Universiteto Kaune esančiame filiale, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, įsikūrusioje Girionyse Kauno r. taip pat Kauno kolegijoje. Universitetuose ir kolegijose gimnazistai klausėsi paskaitų, buvo kviečiami po gimnazijos baigimo tęsti mokslus jų mokymo įstaigose.