Birželio 14 d. AGA I-III klasių mokiniai dalyvavo integruotose STEAM pamokose Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre. Fizikos ir inžinerijos laboratorijoje mokiniai išsiaiškino medžiagų šilumines savybes. Bandymų metu jie ištyrė šilumos izoliavimo ir perdavimo būdus, medžiagų šiluminį plėtimąsi, šiluminę varžą. Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje mokiniai kūrė mikrovaldiklių (Micro:bit) su jutikliais valdymui programas, taikė IT, technologijų, muzikos žinias ir gebėjimus realiose situacijose. Naudodamiesi laisvai prieinamomis konstrukcinėmis medžiagomis, konstravo robotus (dėžinukus) ir taikydami vaizdo, garso, šviesos ir judesio funkcijas programavo jų veikimą.