2021 metų vasario -gruodžio mėnesiais gimnazija dalyvauja tarptautiniame darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projekte ,,Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą”. Svarbiausias darnaus vystymosi švietimo tikslas – ugdyti kompetencijas, galinčias padėti įvertinti savo veiksmus, jų socialinį, kultūrinį, ekonominį bei ekologinį poveikį aplinkai ir pasauliui.
Projekto metu vyko mokymai, apmokymai, integruotos pamokos, kurių metu buvo kalbama apie upių, bičių išsaugojimą.