Gimnazija įgyvendindama TŪM progamą balandžio-birželio mėn. organizavo „Dailės terapijos mokymus”,  kuriuose dalyvavo 7 rajono mokyklų pagalbos specialistai ir dailės dalyko mokytoja. Po mokymų buvo atlikta vertinimo apklausa, kurioje visi dalyviai įvardino, kad mokymai buvo labai naudingi ir dalinsis patirtimi, bei jau turi idėjų, kaip tai padaryti.  

Pagrindiniai mokymų akcentai – paprasti dalykai gali būti labai informatyvūs, užduočių praktiškumas, metodų gausa darbui su mokiniais, puikiai organizuotas paskaitų laikas, tinkamas priemonių paketas, profesionali dėstytoja, aiškiai pateikta informacija.
Mokymuose išmoktus metodus dabar pradėjo taikyti gyvenimo įgūdžių pamokose, klasės valandėlėse ir planuoja veiklas kitiems mokslo metams.
Mokymų atmosferą įvertino visi labai gerai.
#tukstantmeciomokyklos
Projektas finansuojamas #NextGenerationEU lėšomis

Programą įgyvendina #ESFA