Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kuperskienė dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuoto Nacionalinės švietimo agentūros projekto „TĘSK“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 stažuotėje Airijoje. Stažuotė Airijos švietimo institucijose buvo skirta pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio kūrimo komandos dalyviams. Keičiant Lietuvoje mokytojų rengimo sistemą ir sprendžiant jaunų mokytojų atėjimo į mokyklas galimybes projekte kuriamas ir išbandomas pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis. Stažuotės dalyviai susipažino su Airijos pradedančiųjų mokytojų įvedimo į darbą patirtimi, užsienio kolegų taikomomis priemonėmis, metodais, mentoriaus funkcijomis ir darbo organizavimu. Airijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema  yra centralizuota, joje integruota pradedančiųjų mokytojų stažuočių programa „Droichead“ („Tiltas“). Įdomu būtų susipažinti su privaloma stebėsenos metodika, pradedančiųjų mokytojų registracijos sistema, saugumo bei charakterio patikrinimo organizavimu ir praktinėmis taikymo Lietuvoje galimybėmis.

Stažuotės dalyvių susitikimai vyko Drumcondra švietimo pagalbos centre (Drumcondra Education Support Centre), Mokymo taryboje (Teaching Council), mokyklose (Šventojo Oliverio Bendruomeninėje mokykloje (St. Oliver’s Community College), Teach Na nDaoine šeimos išteklių centre (Teach Na nDaoine Family Resource Centre), Patrician vidurinėje mokykloje (Patrician Secondary School), Castleknock mokykloje (Castleknock College), St Aidan’s  mokykloje ( St Aidans`s Parish school) ir kt.). Dalyviai klausėsi įvairių institucijų atstovų pranešimų, dalyvavo moderuojamose diskusijose, grupinėse ir individualiose refleksijose, stiprino refleksijos ir įsivertinimo, nuolatinio tobulėjimo kompetencijas.

Susitikime su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Airijoje Marijumi Gudynu projekto dalyviai diskutavo apie Airijos švietimo sistemos ypatumus, pasidžiaugė lituanistinių mokyklų veikla Airijoje.