PROJEKTINĖ VEIKLA PROJEKTINĖ VEIKLA Pagarba, draugiškumas,
atsakomybė!
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija APIE GIMNAZIJĄ KTU KLASĖ

Skelbiamas konkursas Kėdainių „Atžalyno‘‘ gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos (adresas: Mindaugo 18, Kėdainiai)  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.

Plačiau skaitykite…


Skelbiamas konkursas  į Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytojo  pareigas

Pretendentai   šiuos   dokumentus   pateikia   per   14   d.   po   paskelbimo   el.   paštu rita.mackeviciene@atzalynogimnazija.lt:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pedagogo kvalifikaciją   patvirtinančio   dokumento   kopiją   (jei   toks   reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);                
  • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) 2024 m. liepos 9 d.  
Dalyvaujame „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Programos tikslas – visiems vaikams užtikrinti pačias geriausias sąlygas mokytis, nesvarbu, kur jie gyvena. Siekiama mažinti mokymosi sąlygų ir pasiekimų atotrūkius tarp savivaldybių ir tarp skirtingų tos pačios savivaldybės mokyklų, atnaujinti ir sustiprinti jau veikiančias mokyklas.

Savivaldybės ir mokyklos galės rinktis priemones pažangos tikslams pasiekti. Lėšos bus skiriamos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijoms tobulinti per praktiką, pvz., mentoriavimo veiklai, stažuotėms ir kt., savivaldybės mokykloms pasidalyti patirtimi, ugdymo veikloms organizuoti, mokymo priemonėms įsigyti. Lėšos bus skiriamos ir naujai mokyklų infrastruktūrai sukurti ar esamai įveiklinti, gerinti ir plėsti.


Gimnazija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui įgyti išsilavinimą

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija visada siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, orientuotą į humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, tolerancijos ugdymą. Formuojanti mokinį, suvokiantį savo nacionalinę tapatybę, grįstą tradicijų tęstinumu ir atvirumu kultūrų įvairovei.

Tėvams, globėjams

Visa aktuali informacija apie ugdymą, programas, maitinimą, tvarkaraščiai ir atostogų laikas

Mokiniams

Informacijos apie organizuojamus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tvarkaraščiai ir t.t.

Gimnazijos pasiekimai

Daugiau informacijos apie gimnazijos teikiamas paslaugas ir gimnazistų pasiekimus

image

Naujienos ir kita aktuali informacija

Skelbiamas konkursas Kėdainių „Atžalyno‘‘ gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos (adresas: Mindaugo 18, Kėdainiai)  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (darbo pobūdis):

Skelbiamas konkursas į Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytojo pareigas

Skelbiamas konkursas  į Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytojo  pareigas. Pretendentai   šiuos   dokumentus   pateikia   per   14   d.   po   paskelbimo   el.   paštu rita.mackeviciene@atzalynogimnazija.lt: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją   patvirtinančio   dokumento   kopiją   (jei   toks   reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48

Gimnazija organizavo „Dailės terapijos mokymus”

Gimnazija įgyvendindama TŪM progamą balandžio-birželio mėn. organizavo „Dailės terapijos mokymus”,  kuriuose dalyvavo 7 rajono mokyklų pagalbos specialistai ir dailės dalyko mokytoja. Po mokymų buvo atlikta vertinimo apklausa, kurioje visi dalyviai įvardino, kad mokymai buvo labai naudingi ir dalinsis patirtimi, bei jau turi idėjų, kaip tai padaryti.   Pagrindiniai mokymų akcentai

Gimnazistai suorganizavo šventinį renginį

Mokslo metams besibaigiant ir pasitinkant vasaros atostogas IIc, IId, ir IIe klasės mokiniai ir mokytoja N. Markevičienė pakvietė gimnazijos bendruomenę į šventinį renginį. Jo metu mokiniai, dėkodami savo auklėtojoms ir mokytojams, dovanojo muzikinius kūrinius. Sėkmės ateityje savo auklėtiniams linkėjo Asta Tikniuvienė, Vilma Paulauskienė. IIc klasės mokiniai, savo auklėtojai, Rūtai Berankienei,

Mokiniai dalyvavo AGA stovyklos veikloje

Birželio 5-6 dienomis vyko AGA stovyklos veikla, integruotas projektas „Pamokos kitaip”.  Ia, Ib ir IIb klasių mokiniai vyko į KTU. Ia ir Ib klasės vyko į statybos ir inžinerijos fakultetą, ten vyko fakultetų pristatymas, studentų baigiamųjų darbų apžiūra, laboratorijų lankymas bei praktinis užsiėmimas. Vėliau matematikos ir gamtos mokslų fakultete vyko

Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 30 dieną XV gimnazistų laidai nuskambėjo paskutinis skambutis.

image

Video projektas Augę Atžalyne

Gimnazija, kurios bendruomenės nariai, kūrybiškai, išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę kaitą.

image
image

Atsiliepimai apie Kėdainių „Atžalyno“ gimnaziją

Partner post not found!
Skip to content