Gegužės 2 dieną gimnazijoje lankėsi Užsienio reikalų ministerijos atstovai Agnė Eidimtaitė ir Kleopas Matas Kvizikevičius. Kurie papasakojo apie Europos sąjungą, NATO ir pravedė kahoot žaidimą, kurį laimėjo komanda „Pirmininkas”.